Tullverket

Godkänd avsändare för unionstransitering –tillstånd

Som innehavare av tillstånd till godkänd avsändare kan du starta upp en transitering utan att åka till en tullklareringsexpedition.

Tillståndskod: EUACR

Den godkända avsändaren är ansvarig för förfarandet och ska ha kontroll över varorna och transporten. Du som är godkänd avsändare ska därför kunna garantera att varorna finns kvar på platsen där transiteringen startas upp om Tullverket vill utföra en kontroll av varorna.

Läs mer om godkänd avsändare

Vem kan få tillstånd?

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer. 
 • Företaget ska vara etablerat i EU.
 • Företaget ska kunna kommunicera elektroniskt med Tullverket. För detta krävs att företaget har ett EDI‑system som är anslutet till transiteringssystemet NCTS samt registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).
  Registrering för kommunikation via EDI
 • Företaget ska ha tillstånd till samlad garanti.
  Läs om tillstånd till samlad garanti.
 • Företaget ska regelbundet komma att använda förfarandet för unionstransitering.
 • Företaget ska ange vilka identifieringsåtgärder som ska vidtas. I de flesta fall behöver det transiterade varorna förseglas. För att kunna använda tillståndet behöver företaget oftast ha tillstånd till användning av förseglingar av särskild typ.
  Läs mer om tillstånd till användning av förseglingar av särskild typ.
 • Företaget ska ha ett system som Tullverket vid behov kan kontrollera för affärsbokföring och, i tillämpliga fall bokföring av transporter, samt för bokföring av förfarandet.
 • Företaget ska säkerställa att det kan hantera förfarandet korrekt genom att bland annat visa att det har dokumenterade rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet med förfarandet, samt för egenkontroll.
 • Företaget ska ha 3 års tullrelaterad erfarenhet eller har genomgått en av tullmyndigheten godkänd tullutbildning.
 • Företaget ska ha efterlevt tull- och skattelagstiftningen.

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Ändra i ett befintligt tillstånd

Om du vill göra en ändring i ett tillstånd ska du göra det på en blankett som du fyller i och skickar in till Tullverket. Vill du göra flera ändringar inom samma tillstånd räcker det med att du skickar in en blankett och bifogar alla ändringar i en bilaga. Kom ihåg att en behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar in den i original till Tullverket.

Den blankett du ska använda heter Ansökan om ändring av tillstånd.

Ladda ner blanketten Ansökan om ändring av tillstånd, TV 760.64.PDF

Godslokalkod som hör till ett annat företags plats

Om du vill lägga till en godslokalkod som hör till ett annat företags plats ska du också visa att du har försett personalen på den platsen med rutiner för att agera för din räkning.

Läs om rutiner till extern personal och vad dessa ska innehålla.

Gällande bestämmelser

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000