Tullverket

Användning av förseglingar av särskild typ – tillstånd

Tillståndet gör det möjligt för ekonomiska aktörer att i kombination med ett tillstånd som godkänd avsändare (EUACR) skicka iväg varor utan att uppsöka en tullklareringsexpedition för klarering och tullförsegling.

Tillståndskod: EUSSE

Försegling av transportmedlet är en huvudregel, undantag kan göras för lätt identifierbara varor (varor som t.ex. har serienummer, är lätt avräknade och identifieringsbara mot medföljande dokument).  

Läs mer om att försegla transportmedlet

Läs mer om tillstånd som godkänd avsändare för unionstransitering, EUACR

Vem kan få tillstånd?

 1. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
 2. Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer. 
 3. Företaget ska vara etablerat i EU.

Hur ska en försegling se ut?

Tullförseglingar ska ha följande grundläggande egenskaper och åtminstone uppfylla följande tekniska specifikationer:

Egenskaper

 1. De ska förbli intakta och säkert fästade vid normal användning.
 2. De ska vara lätta att kontrollera och känna igen.
 3. De ska vara tillverkade på sådant sätt att varje form av brytning, manipulering eller avlägsnande lämnar spår som kan ses med blotta ögat.
 4. De ska vara utformade för engångsanvändning eller, om de är avsedda att användas flera gånger, utformade på sådant sätt att varje enskilt anbringande tydligt kan identifieras genom ett separat identifieringsmärke.
 5. De ska ha individuella förseglingsidentifieringar som är permanenta, tydligt läsbara och individuellt numrerade.

Tekniska specifikationer

 1. Deras form och storlek får variera alltefter typ av försegling, men storleken ska vara sådan att identifieringsmärkena är väl läsbara.
 2. Deras identifieringsmärken ska inte gå att förfalska och ska vara svåra att kopiera.
 3. Det material som används ska motstå att de oavsiktligt bryts och förhindra att de obemärkt förfalskas eller återanvänds.

Om förseglingarna har certifierats av ett behörigt organ i enlighet med den internationella ISO-standarden 17712:2013 ”Freight containers – Mechanical Seals” ska de anses uppfylla ovanstående krav.

Förseglingar som inte har ovan nämnda certifikat ska skickas in till Tullverket för godkännande. Tullverket kan då låta testa förseglingen, vilket kan innebära en förlängning av handläggningstiden.

En försegling av en särskild typ ska vara märkt med någondera av följande uppgifter:

 1. Namnet på den person som fått tillstånd att använda förseglingen.
 2. En motsvarande förkortning eller kod på grundval av vilken tullmyndigheten i avgångsmedlemsstaten kan identifiera den berörda personen.

Övergångsregler

Tidigare godkända förseglingar av en särskild typ får fortsätta att användas tills lagren har tömts, men som längst till den 1 maj 2019.

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Gällande bestämmelser

Tullkodexen – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013, artikel 233 c

Genomförandeförordningen – Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447PDF, artiklarna 301, 313, 317-318

Kompletteringsförordningen – Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446PDF artiklarna 191, 197, 255

Sidan uppdaterades: 2020-12-10

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000