Tullverket

Anvisad plats

En anvisad plats är en plats som Tullverket har pekat ut där varor kan vara i tillfällig lagring.

En anvisad plats kan vara ett tullkontor, men också en annan plats som Tullverket har anvisat. Ett exempel kan vara en internationell unionsflygplats.

Läs mer om tillfällig lagring och på vilka platser varor kan vara i tillfällig lagring.

Tullverket beslutar

Det krävs inte något tillstånd för att få använda en anvisad plats. Beslutet fattas på Tullverkets initiativ.

Kort lagringstid

Lagringstiden beror på omständigheterna, men det ska vara en kortare lagringstid.

Avsluta förfarandet

Den tillfälliga lagringen avslutas när varorna antingen är frigjorda till ett tullförfarande eller återexporteras.

Uppdaterad: 2020-02-10


4000