Tullverket

Utomeuropeiska länder och territorier (ULT)

Den 1 januari 2020 började ULT använda systemet med registrerade exportörer, Rex. Detta innebär att det är ursprungsförsäkran som används för att styrka ursprunget och inte som tidigare EUR.1 eller fakturadeklaration.

Det är flera ULT som ännu inte genomfört de åtaganden som behövs för att kunna använda Rex, vilket innebär att de inte kan upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror. Den här situationen gäller tills länderna har uppfyllt sina åtaganden och börjat använda Rex-systemet.

Du kan kontrollera vad som gäller för det land eller territorium du importerar från i en förteckning hos EU-kommissionen. I förteckningen finns uppgifter om när olika ULT (OCT på engelska) är klara att använda Rex.

Läs EU-kommissionens förteckning över anslutningen till Rex (på engelska).

Ursprungsregler:
Associationsavtalet bilaga VI Pdf, 1001 kB. definition av begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete  (ändrad enligt beslut 2019/2196, EUT L 337, 2019).

Kumulation:

Bilateral, full kumulation med EU och AVS (stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet). Viss kumulation med GSP Pdf, 161.9 kB..

Varuomfattning:

Del 3, avd. I. Ordningar för handel med varor Pdf, 167.3 kB.

Ursprungsintyg:

Ursprungsförsäkran

Ursprungsförsäkran kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En exportör kan bli registrerad (registrerad exportör, Rex) för att upprätta ursprungsförsäkran oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Länder som inte uppfyllt meddelandeskyldigheten (notifierat).

Värdegränser:

Ursprungsförsäkran 10 000 euro - 85 000 SEK       
Resande 1 200 euro - 11 000 SEK
Småpaket 500 euro - 4 600 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

12 månader

Avtal:

Associationsavtal Pdf, 1.9 MB., rådets beslut av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (2013/755/EU), EUT L 344, 2013.

Följande länder och territorier omfattas av ULT-avtalet: Antarktis, Aruba, Saint-Barthélemy, Bonaire, Sint Eustatius och Saba, Curacao, Grönland, Nya Kaledonien, Franska Polynesien, S:t Pierre och Miquelon, Sint-Maarten (nederländska delen), de franska territorierna i södra Indiska oceanen (Terres australes francaises) samt Wallis och Futuna.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2093 Pdf, 308.2 kB. av den 29 november 2016 om ett undantag vad gäller dagen för tillämpning av systemet med registrerade exportörer på export från de utomeuropeiska länderna och territorierna.
______________            
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Brittiska territorier borttagna på grund av brexit

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000