Tullverket

Turkiet – handelsavtal

Här hittar du de regler som gäller för handel med ursprungsvaror. Du kan se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Arbetet med att ta fram nya, förenklade och moderniserade ursprungsregler inom Pem-området har pågått under många år. I avvaktan på att alla länder ställer sig bakom den nya Pem-konventionen införs de nya ursprungsreglerna som övergångsregler för de länder som vill ansluta sig.

Övergångsreglerna kommer att användas parallellt med den befintliga konventionen i anslutna länder. Exportörer i ett land som anslutit sig till övergångsreglerna som ska exportera till ett annat anslutet land kan välja om de vill tillämpa övergångsreglerna eller den befintliga Pem-konventionen.

Observera att Turkiet ännu inte har anslutit sig till övergångsreglerna.

Läs mer om Pem vid import

Läs mer om Pem vid export

Ursprungsregler

Ursprungsregler jordbruksprodukter, beslut 3/2006 av Associeringsrådet EG-Turkiet (på engelska)

Ursprungsregler kol och stål, protokoll 1 till avtalet, EUT L 143, 2009

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Turkiet tillämpar

  • Bilateral kumulation.
  • diagonal kumulation enligt protokoll 1, ovan.

Tabeller för kumulation enligt Pem-konventionen

Tabeller för kumulation enligt övergångsreglerna

Varuomfattning

Handelsordning för vissa jordbruksprodukter:

Kol- och stålprodukter

Bilaga I

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Ursprungsintyg upprättas av exportören i exportlandet.

Vilken typ av intyg du ska använda beror bland annat på vilket avtal som är aktuellt.

De ursprungsintyg som används till och från Turkiet är följande:

  • Fakturadeklaration på faktura eller annat kommersiellt dokument.
  • Varucertifikat EUR.1.

Vid export av varor inom Pem ska i vissa fall följande intyg användas:

  • EUR-MED fakturadeklaration.
  • Varucertifikat EUR-MED.

Läs mer om EUR.1 och EUR-MED.

Läs mer om fakturadeklaration och EUR-MED fakturadeklaration.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta fakturadeklarationer utan tillstånd att vara godkänd exportör:

  • Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Turkiet är giltiga i:

  • 4 månader

Avtal

Handelsordning för vissa jordbruksprodukter, beslut 1/1998 av associeringsrådet EG-Turkiet, EGT L 86, 1998

Avtal om handel med kol och stålprodukter, EGT L 227, 1996

______________
EGT = Europeiska gemenskapens officiella tidning

EUT = Europeiska unionens officiella tidning


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)