Tullverket

Handgjorda produkter (Handi)

Kvoterade tullförmåner för vissa hantverksprodukter

Varuomfattning och förmånsländer:

Bilaga IV,PDF kommissionens förordning (EG) 384/2003, EGT L 55, 2003

Tullkvot:

Kvoterad tullförmån (kvot 090104 - övriga och 090106 - textil)

Intyg:

ÄkthetsintygPDF

Behöriga myndigheter för utfärdande av äkthetsintyg,PDF EGT C 122, 1999

Avtal:

Rådets förordning (EG) 32/2000,PDF vissa hantverksprodukter, EGT L 5, 2000
______________
      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning  

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000