Tullverket

Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid import

Tillståndet innebär att du inte behöver skicka in en tulldeklaration till Tullverket för att få varorna frigjorda. Du deklarerar i stället genom att registrera deklarationsuppgifterna i deklarantens bokföring.

Tillståndskod: EUEIR

När du har registrerat uppgifterna i bokföringen aviserar du varornas ankomst till Tullverket för att få varorna frigjorda. Sedan ska du lämna en tulldeklaration i efterhand till Tullverket i form av en kompletterande deklaration.

Om du inte lämnar in en kompletterande deklaration i tid får du betala förseningsavgift.

Läs om förseningsavgifter.

För att du ska kunna deklarera genom en registrering i deklarantens bokföring vid import krävs att företaget har tillstånd till betalningsanstånd.

Läs om betalningsanstånd.

Ett tillstånd att upprätta en tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring kan även gälla för andra tullförfaranden än import.

Läs om vad tillstånd till registrering i deklarantens bokföring innebär vid export.

Vem kan få tillstånd?

För att Tullverket ska kunna bevilja ett tillstånd till registrering i deklarantens bokföring ska den som söker tillståndet uppfylla följande villkor:

Om företaget har AEO-status bedömer Tullverket att kriterierna för efterlevnad, affärsbokföring och kompetens redan är uppfyllda. Ingen ytterligare prövning av de kraven behöver då göras. Däremot behöver de rutiner som du redan har för AEO-tillståndet kompletteras med rutiner som gäller för registrering i deklarantens bokföring. Exempelvis behöver du rutiner avseende kompletterande deklarationer så att dessa lämnas i tid.

Läs mer om AEO (godkänd ekonomisk aktör).

Begränsningar

Tillståndet får inte användas för övergång till fri omsättning och fri förbrukning av varor som när de levereras till en annan medlemsstat är undantagna från mervärdesskatt och, när så är tillämpligt, omfattas av punktskatteuppskov (förfarandekod 42 och 63).

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Det är viktigt att du bifogar de rutiner som efterfrågas i blanketten.

Ladda ner blanketten Ansökan om tillstånd till upprättande av tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring 721.85PDF

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Tillämpning av tillståndet

Registrering i bokföringen

Vid övergång till fri omsättning eller till aktiv förädling gör du registreringen i deklarantens affärssystem. Registreringen ska innehålla ett antal uppgifter och måste göras innan Tullverket kan frigöra varorna till förfarandet.

Läs mer om hur du upprättar en importdeklaration genom registrering i deklarantens bokföring.

När ska den kompletterande deklarationen lämnas?

En kompletterande deklaration ska lämnas inom 11 dagar efter registreringen i deklarantens bokföring.

Läs mer om den kompletterande deklarationen.

Undantag från att anmäla varorna

Under vissa förutsättningar kan du som har tillstånd till AEOC - tullförenklingar slippa anmäla varorna till Tullverket för att få dem frigjorda. Tullverket beviljar detta i samband med ansökan om tillståndet till registrering i deklarantens bokföring.

Gällande bestämmelser

Tullkodexen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artiklarna 23, 39 a, b och d, 44, 167 och 182PDF

Kompletteringsförordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446) artikel 150PDF

Kompletteringsförordningen, bilaga BPDF

Genomförandeförordningen (Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 2015/2447) artiklarna 24-25, 27, 233-236PDF

Övergångsförordningen bilaga 9 (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 avseende övergångsregler i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion)PDF

Tullordningen (TFS 2016:2) 7 kap. 3-6 §§, bilaga B, bilaga CPDF

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000