Tullverket

Frågor och svar om tullräkningar

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring tullräkningar, som hur du får fakturan sänd till dig och hur ofta.

Jag skulle gärna vilja få tullräkningen skickad till min e-postadress. Kan jag få det?

Nej, av säkerhetsskäl är det inte möjligt att skicka tullräkningen med e-post.

Du har i stället möjlighet att registrera dig för e-tjänsten Tullräkning på vår webbplats. Om du har en digital brevlåda för myndighetspost, till exempel Kivra, kan du få dina tullräkningar dit.

Jag önskar att det gick att lägga till fler adresser och telefonnummer i e‑tjänsten, så att fler kan få notifieringar om tullräkningar.

Det är ett vanligt önskemål, och Tullverket har tagit med i kommande utvecklingsarbete att kunna erbjuda fler adress- och telefonfält så snart som möjligt.

I stora bolag tar det tid innan fakturan har hunnit processas runt till alla berörda delar, och det är svårt att hinna klart inom utsatt kredittid. Varför är kredittiden så kort?

Kredittiden är 30 dagar från det att varorna lämnas ut.

Många företag använder sig av förenklat deklarationsförfarande vid import och då kommer de sista uppgifterna in till Tullverket 11 dagar efter att varorna har lämnats ut. När Tullverket efter 11 dagar fått in alla uppgifter ska de sammanställas i våra system och sedan skickas tullräkningen ut varje måndag. Från det att du får tullräkningen i brevlådan är det cirka 10 dagar kvar tills pengarna ska vara Tullverket tillhanda.

Med digital tullräkning får du tullräkningen en dag tidigare än om du väljer tullräkning på papper. Många företag väljer också att ansluta sig till autogiro. På så vis kan du hantera attesteringen i din egen takt och tullräkningen blir betald i tid.

Jag skulle vilja få fakturan en gång i månaden istället för en gång i veckan. Varför kan jag inte välja det?

I dag finns ingen möjlighet att välja andra perioder för utställande av tullräkning. Att det sker per vecka är kopplat till att EU-lagstiftningen medger max 30 dagars kredittid. Denna tid räknas från den sista dagen i den vecka då godset lämnas ut. Efter 20 dagar faktureras samtliga sändningar som lämnats ut till en och samma mottagare under en vecka. Fakturan ska betalas till Tullverket inom 10 dagar.

Tullverket har inte möjlighet att samfakturera mer än en vecka i taget eftersom kredittiden då skulle överstiga 30 dagar.

Varför kan jag inte välja Excel som nedladdningsformat?

Tullverket har tagit med önskemålet i kommande utvecklingsarbete att så snart som möjligt kunna erbjuda Excel som nedladdningsformat.

Jag önskar att det gick att dra fakturan med dra och släpp exempelvis till en mapp. Varför finns inte den funktionen?

För att få till en sådan funktion behövs en uppdatering av det system som e-tjänsterna är uppbyggda i. Det finns ingen versionsuppdatering planerad i dagsläget, men Tullverket kommer att ta hänsyn till detta önskemål och försöka skapa en dra och släpp-funktion när möjligheten finns.

Jag önskar att det gick att se, med en symbol eller liknande, vilka fakturor som är öppnade, nedladdade eller utskrivna.

Det kommer snart vara möjligt – troligen i början av 2020.

Informationen kommer då att sparas som en kaka i användarens webbläsare. Informationen blir dock knuten till den webbläsare och enhet du använder. Använder du dig av e-tjänsten i en annan enhet eller webbläsare så kommer denna information inte med.

Jag skulle vilja inkludera en egen referens i vårt it-system, hur gör jag?

Det finns en möjlighet att ange en egen referens i importdeklarationen, i fältet Särskilda upplysningar (fält 44).

Jag önskar att informationsbladet alltid kom på sista sidan.

Informationsbladet kommer snart att flyttas till sista sidan. Troligen införs förändringen i början av 2020.

Är det någon skillnad på vilka uppgifter som finns med i papperstullräkningen jämfört med den digitala tullräkningen?

I dagsläget innehåller papperstullräkningen och den digitala tullräkningen samma uppgifter.

I början av 2020 genomförs en förändring som innebär att papperstullräkningen kommer att innehålla färre uppgifter, medan den digitala tullräkningen kommer att ge dig fler. Nedanstående uppgifter får de som har en digital tullräkning, men inte de som har en papperstullräkning:

  • ursprungsland
  • exportör
  • godsmärke
  • antal kolli
  • varuslag.

Hur gör jag om jag vill hitta äldre tullräkningar?

I e-tjänsten Tullräkningar kan du kan söka efter tullräkningar som utfärdats tre år tillbaka i tiden.

Hur fungerar det med tullräkningar för utländska bolag?

För utländska bolag som har svenskt betalningsanstånd fungerar det på samma sätt som för svenska bolag.

Om företaget inte har betalningsanstånd kommer tullräkningens förfallodag att inträffa tidigare. Det betyder att ett utländskt bolag inte får 30 dagars kredittid utan 11 dagar från det att tullräkningen skickas ut.

Har du verksamhet i annat land söker du betalningsanstånd i det landet.

För att betala tullräkningen från utlandet använder du vårt IBAN- och BIC-nummer som du hittar på tullräkningen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000