Tullverket

Registrerad exportör (Rex)

Registrerad exportör (Rex) är ett system som används för att visa ursprung som kan ge förmånsbehandling. Systemet används inom GSP och vid export av ursprungsvaror till Japan och Kanada.

Ett ursprungsintyg i form av en ursprungsdeklaration eller ursprungsförsäkran får upprättas av registrerade exportörer. Ursprungsintyget ska då innehålla ett Rex-nummer.

Rex används av EU:s exportörer vid export av ursprungsvaror till Japan, Kanada och GSP-länder. Exportörer i EU använder även Rex när de vidaresänder GSP-varor.

Svenska företag kan behöva Rex-nummer

De företag inom EU som behöver ansöka om att bli registrerade exportörer är företag som

  • exporterar ursprungsvaror till Japan eller Kanada
  • exporterar material till GSP-länder för kumulation, det vill säga tillverkning av varor som sedan importeras med ursprungsintyg
  • vidaresänder GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU, till exempel efter att varorna har legat på tullager.

I Sverige är det Tullverket som hanterar ansökningar om att bli registrerad exportör.

Registrerad exportör – ansökan och registrering

Rex kommer även att användas i vissa kommande frihandelsavtal och i andra ensidiga förmånsarrangemang.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000