Tullverket

Registrerad exportör (Rex)

Registrerad exportör (Rex) är ett system som används för att visa ursprung som kan ge förmånsbehandling. Systemet började användas inom GSP den 1 januari 2017 och inom Ceta (avtalet med Kanada) den 21 september 2017.

Ett ursprungsintyg i form av en ursprungsdeklaration eller ursprungsförsäkran får upprättas av de exportörer som har Rex. Denna innehåller då ett Rex-nummer.

Rex och ursprungsdeklaration används inom frihandelsavtalet EU-Kanada (Ceta) av EU:s exportörer av ursprungsvaror.

Inom GSP används ursprungsintyget GSP-certifikat form A eller ursprungsförsäkran (upprättade av en registrerade exportör) för varor med ursprung i GSP-länder. De båda systemen fungerar parallellt fram till juni 2020. Därefter utfasas ursprungsintyget GSP-certifikat form A och ursprungsförsäkran ska i stället användas.

Ett företag som exporterar varor från ett GSP-land behöver nu ett tillstånd för att kunna utfärda ursprungsförsäkringar. Tillståndet innebär att företaget blir en så kallad registrerad exportör och får i samband med det ett Rex-nummer.

Svenska företag kan behöva Rex-tillstånd

De företag inom EU som behöver ansöka om att bli registrerade exportörer är:

  • företag som ska exportera ursprungsvaror till Kanada
  • företag som vidaresänder GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU, till exempel efter att varorna har legat på tullager
  • företag som exporterar material till GSP-länder för kumulation, dvs. tillverkning av varor som sedan importeras med ursprungsintyg.

I Sverige är det Tullverket som utfärdar Rex-tillstånd.

Registrerad exportör – ansökan och registrering.

Rex kommer även att användas i vissa kommande frihandelsavtal och i andra ensidiga förmånsarrangemang.

Uppdaterad: 2018-06-04Captcha * (obligatorisk)