Tullverket

Ursprungsintyg, upprätta deklarationer om ursprung på fakturor eller andra kommersiella dokument – tillstånd

Deklarationer om ursprung använder du för att intyga att varor du exporterar har sitt ursprung i EU. De upprättas på fakturor eller andra kommersiella dokument.

Tillståndskod: TVFPU

Med detta tillstånd har du rätt att upprätta deklarationer om ursprung på fakturor eller andra kommersiella dokument oavsett varornas värde. Du slipper därmed att använda dig av certifikat som ska stämplas av Tullverket eller en handelskammare.

Om du handlar med Sydkorea är tillståndet din enda möjlighet att få utfärda ursprungsintyg för sändningar som är värda mer än 6 000 euro. Alternativet med varucertifikat EUR.1 som stämplas av Tullverket finns inte i det frihandelsavtalet.

Om du ska exportera varor till Kanada (inom frihandelsavtalet Ceta) eller om du ska utfärda ursprungsförsäkran inom EU:s allmänna preferenssystem (GSP) är det inte detta tillstånd du ska söka. Då ska du i stället ansöka om att bli registrerad exportör.

Läs mer om fakturadeklarationer, ursprungsdeklarationer och ursprungsförsäkran.

Läs mer om frihandel vid export.

Läs mer om registrerade exportörer.

Vem kan få tillstånd?

Behöver du tillståndet?

Innan du ansöker kan det vara bra att tänka efter om du verkligen behöver tillståndet.

Har du redan tillstånd?

Kontrollera om ditt företag har ett tillstånd sedan tidigare. Det kan du se i kundregistret.

Kontrollera i kundregistret om du redan har tillståndet.

Norge

De flesta varor som importeras till Norge är tullfria. Ta reda på hur det är med dina varor. Om du ändå inte ska betala tull när varorna importeras i Norge ska du inte utfärda några ursprungsintyg. Det kan vara så att du inte behöver något tillstånd om du bara exporterar till Norge.

Värdegräns

Om du bara exporterar sändningar med låga värden behöver du inte söka tillstånd. Det finns en värdegräns på 6 000 euro. Om värdet på sändningen är under den gränsen behöver du inte tillstånd för att utfärda fakturadeklarationer eller ursprungsdeklarationer.Tänk på att du ändå måste veta att dina varor är ursprungsvaror innan du utfärdar en deklaration om ursprung.

Ska du börja exportera från ett annat EU-land?

Observera också att tillstånd att utfärda ursprungsintyg som har beviljas efter 1 maj 2016 gäller för export från hela EU. Därför behöver du inte längre ansöka om att utöka ditt tillstånd om utökningen gäller export från ett annat EU-land. I stället ska du anmäla detta till Tullverket via e-post till ursprung.tillstand@tullverket.se. I anmälan ska det finnas uppgift om företagets namn, organisationsnummer, tillståndsnummer, varubeskrivning med HS-nummer, om ni är handelsföretag och/eller tillverkare samt från vilket annat EU-land exporten sker.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i ansökningsblanketten i länken nedan. När du har fyllt i formuläret skriver du ut det, låter en behörig firmatecknare underteckna det och skickar det sedan i original till Tullverket via post.

Ansök om tillstånd att upprätta deklarationer om ursprung på fakturor eller andra kommersiella dokument. Word

Se exempel på ifylld ansökan – export från Sverige.PDF 

Se exempel på ifylld ansökan – export från andra medlemsländer i EU.PDF 

Se exempel på ifylld ansökan – export från Sverige och export från andra medlemsländer i EU.PDF

Läs om hur Tullverket behandlar blanketter när du lämnar en ansökan.

För att visa att du förstår hur du visar att din vara är en ursprungsvara ska du skicka in ett exempel på den ursprungsbevisning ni har inom företaget.

Läs mer om att bifoga ursprungbevisning till din ansökan.

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Det är viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper. Observera att det som står i de gemensamma reglerna om tillfällig indragning av ett tillstånd inte gäller för just det här tillståndet.

Läs om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Spara alla handlingar

Utöver reglerna för att spara tullhandlingar som finns i de gemensamma villkoren och bestämmelserna måste du tänka på att spara underlaget för din ursprungsbedömning.

Du måste spara alla handlingar som styrker varornas ursprung i minst 3 år efter att ursprungsintyget utfärdades. Det gäller både själva ursprungsintyget och de bevismaterial som styrker att ursprungsintyget är riktigt. I handeln med Sydkorea ska handlingarna sparas i minst 5 år.

Under hela den perioden kan den utländska tullmyndigheten begära efterhandskontroll av intyget. Därför rekommenderar vi att du spar handlingarna ytterligare en tid, till exempel 3,5 år respektive 5,5 år.

Läs mer om ditt ansvar som exportör och Tullverkets kontroll.

Gällande bestämmelser

Tullkodex (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artikel 56.2 d och e samt 64.1PDF

Genomförandeförordningen (Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 2015/2447) artikel 67PDF  

Uppdaterad: 2018-07-16Captcha * (obligatorisk)