Tullverket

Ursprungsintyg för längre tid

I frihandelsavtalen med Japan och Kanada finns det en möjlighet för exportörer att upprätta ursprungsintyg som är giltiga en längre tid – upp till 12 månader.

Om du har kontinuerlig handel med Japan eller Kanada och exporterar identiska varor vid flera tillfällen finns det en möjlighet att upprätta ursprungsintyg som är giltiga en längre tid. Det ursprungsintyg som används i handeln med Japan kallas för ursprungsförsäkran och det som används i handeln med Kanada kallas för ursprungsdeklaration. I båda fallen handlar det om att exportören sätter en särskild text på ett kommersiellt dokument som beskriver varorna i tillräcklig detalj så att de kan identifieras.

När du upprättar ett ursprungsintyg för längre tid behöver du bara sätta den särskilda texten på ett kommersiellt dokument som gäller den första sändningen. Sedan kan alla andra sändningar av samma vara inom giltighetsperioden omfattas av detta enda ursprungsintyg. Ursprungsintyget kan gälla som längst i 12 månader.

Identiska varor

Förutsättningen för att du ska kunna upprätta ett ursprungsintyg för längre tid är att de varor som exporteras under tidsperioden är identiska. Det betyder att de ska

  • ha fått sin status som ursprungsvaror under samma förhållanden
  • överensstämma med varubeskrivningen på det kommersiella dokument som ursprungsintyget har upprättats på.

Det är därför viktigt att varubeskrivningen på det kommersiella dokumentet är tillräckligt detaljerad för att det ska gå att identifiera alla varor som du kommer att exportera med stöd av det ursprungsintyget.

Tre datum i ursprungsintyget

Oavsett om ursprungsintyget upprättas för längre tid eller för varje sändning är det samma text som ska användas. Den enda skillnaden är att du fyller i uppgiften om period:

Period: Från den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . till den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ett ursprungsintyg för längre tid ska därför innehålla tre datum:

  1. datumet då det är upprättat
  2. datumet då det börjar gälla
  3. datumet då det slutar gälla, vilket inte får vara mer än 12 månader efter det datum då det börjar gälla.

Datumet då ursprungsintyget är upprättat får inte vara efter datumet då det börjar gälla.

Se hur texten som du ska sätta på det kommersiella dokumentet ska se ut.

Läs mer om ursprungsförsäkringar för längre tid som används i avtalet med Japan i EU-kommissionens vägledning (på engelska).

Uppdaterad: 2019-12-02


4000