Tullverket

Lediga jobb

Tullverket söker chef till verksamhetsservice för serviceområde väst

Är du en duktig ledare i förändring och brinner för service? Välkommen med din ansökan.

Administrationsavdelningen ansvarar inom Tullverket för områdena inköp & upphandling, lokalförsörjning & fordonsförsörjning samt kontors- och verksamhetsservice. Avdelningen ansvarar även för Tullverkets miljöledningssystem. Avdelningen består av en stab, tre nationella enheter och har ca 50 anställda. Enheten för verksamhetsservice leds av enhetschef och har en verksamhetssamordnare och tre ansvariga chefer i en geografisk indelning: syd, väst, öst/nord.

Verksamheten ansvarar för förvaltning av myndighetens lokaler, fordon, beklädnad, verksamhetsskydd och tjänstekort samt ska utveckla, förvalta, tillhandahålla och säkra verksamhetsbehovet av ändamålsenlig och effektiv verksamhetsservice. Inom ramen för enhetens uppdrag ingår även utveckling- och förvaltning av framtidens kontorslösningar. Enheten har också viktiga ansvars- och arbetsuppgifter kopplat till höjd beredskap och särskilda händelser.

Enheten för verksamhetsservice består av ca. 30 medarbetare som har sin geografiska placering på olika platser i landet, främst i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen som chef för serviceområde väst driver och leder du verksamheten mot enhetens uppsatta mål. Enheten befinner sig på en omfattande förändringsresa som bl.a. innefattar att gå från re-aktivt till pro-aktivt arbetssätt, digitalisering, förändring av roller för ökad spetskompetens inom sakområden. Vi inför och anammar självledarskap på alla nivåer.

Enheten har sitt serviceutbud i en tjänsteportfölj och du blir ansvarig för att tillse att leverans och uppföljning sker inom område väst. Dessutom är du nationellt ansvarig för tjänsterna inom tjänsteområde säkerhet som innebär att förvalta, vidmakthålla och utveckla dessa, för att uppnå förväntade effekter.

Du ansvarar även för att ta fram årliga underhållsplaner för lokalerna och genomförandet inom serviceområdet.

Du har personalansvar för ca 7 medarbetare som har sin placeringsort Göteborg.
Chef för serviceområde väst är underställd enhetschefen och ingår i enhetens ledningsgrupp.
För chefer i Tullverket gäller att alla chefer ska företräda arbetsgivaren och verkställa fattade beslut. I uppdraget ingår även verksamhetskrav, ekonomiansvar och kompetens- och personalansvar.

Verksamhetsansvar avses att:

• Leda, styra och följa upp och utveckla verksamheten.
• Leverera resultat i enlighet med gällande författningar, Tullverkets styrdokument samt Tullverkets och avdelningens uppdrag och mål.

Ekonomiansvar avses att:

• Bedriva verksamheten inom beslutade ekonomiska ramar.
• Säkerställa att resurserna används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
• Analysera ekonomiskt relaterade behov i verksamheten.

Kompetens- och personalansvar avses att:

• Följa lagar, regler och avtal på arbetsrättens område samt säkerställa en god arbetsmiljö.
• Säkerställa att medarbetarna har den kompetens som krävs för att fullfölja sina arbetsuppgifter och därigenom bidra till verksamhetens resultat och måluppfyllelse.
• Bidra till den strategiska kompetensförsörjningen i relation till avdelningen som helhet.

Varje chef svarar dessutom inom sitt verksamhetsområde för att:

• Den interna styrningen och kontrollen är betryggande.
• Ärenden handläggs rättssäkert och enhetligt samt utan dröjsmål.
• Arbeta för en bättre miljö i enlighet med Tullverkets miljöledningssystem.
• Informera närmaste överordnad chef om att en anställd kan bli aktuell för personalansvarsärende.

Vi söker dig som har:

• Akademisk utbildning inom ekonomi, marknadsföring, kundservice, logistik eller lokalförvaltning alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
• Erfarenhet av chefsbefattning från en stor och komplex organisation samt distansledarskap.
• Erfarenhet av förändringsledning.
• God kännedom om Arbetsmiljöverkets förskrifter (AFS) – fysisk arbetsmiljö.
• Erfarenhet av arbete inom området Facility Management.
• Erfarenhet av förvaltning av lokaler.
• Erfarenhet av arbete med olika typer av kontorslösningar (ABW, Flex, fast m.m.).
• Erfarenhet av att följa upp verksamhet, analysera resultat och föreslå förbättringsåtgärder.
• Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.
• Goda kunskaper i Microsoft Officepaket.
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem.
• Körkort, minst *B*.

Det är meriterande om du har:

• Chef- eller ledarskapsutbildning.
• Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet.
• Erfarenhet inom området skydd av egendom såsom; lås/larm/passersystem samt informationssäkerhet
• Erfarenhet av att leda konsulter.
• Erfarenhet av hur IT och lokaler samverkar för att möjliggöra verksamhetsnytta på en arbetsplats.
• Erfarenhet av avtalsförvaltning.
• Erfarenhet av projektledning.

Personliga egenskaper

• Analytisk, systematisk och kvalitetsmedveten med förmåga att växla mellan detaljer och helhetssyn.
• Mod att fatta och fullfölja beslut, ta tag i utmaningar och pröva nya idéer, nyfiken och prestigelös.
• Positiv människosyn och har förmåga att engagera medarbetare och kollegor i att bidra till och utveckla verksamheten, tillvaratar mångfalden.
• Lösningsorienterad och har lätt för att se möjligheter även i komplexa situationer.
• Mycket god samarbetsförmåga, hög integritet, flexibel.
• God kommunikativ förmåga som tydliggör riktning och ramar, och skapar mening och samförstånd genom inkluderande, inlyssnande och engagerande dialog.
• Stresstålig, stabil och trygg person.

Övrigt

Referensnummer: PER 2022-789.

Placeringsort: Göteborg.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet och som en del i rekryteringsprocessen ingår därför säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. Som ett led i tillsättningen kommer du att få genomföra chefstester och innan beslut om anställning fattas kommer du att genomgå drogtest.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Inom Tullverket tillämpas tidsbegränsade chefsförordnanden på 5 år med möjlighet till förlängning.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande.

För mer information och ansökan

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Marlena Hansen, tel. 040-661 30 71. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85.

Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Mats Hansson, tel. 031-63 38 86 6 och för Saco-S, Anneli Mannerbjörk, tel. 031-63 37 06.

Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 2 oktober 2022. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.

 

2022-09-07

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000