Tullverket

Hantering av varor på tullager

På ett tullager får du inte hantera varor hur som helst, men vissa vanliga former av hantering är ändå tillåtna. Här kan du läsa om vad som gäller och se exempel på vad du får eller inte får göra med varorna på tullagret.

I vissa fall får du hantera varor som lagras på ett tullager. Det ska i så fall handla om vissa bestämda vanliga former av hantering.

Titta i listan över tillåtna hanteringar

De typer av hantering som är tillåtna på ett tullager finns förtecknade i bilaga 71-03 till kompletteringsförordningen. I bilagan finns en lista med 22 punkter som beskriver vad du får göra med varorna när de lagras på ett tullager.

Titta på bilagan i kompletteringsförordningen.

Oberättigade fördelar importtull

Hanteringen får inte leda till att tillståndshavaren får några oberättigade fördelar i fråga om importtull.

Varan får inte ändra KN-nummer

En huvudregel är att varorna inte får omfattas av ett annat åttasiffrigt KN-nummer efter hanteringen än de gjorde innan. Det finns några undantag där KN-numret får ändras, och det står i så fall tydligt i listan över tillåtna hanteringar i bilaga 71-03.

Om varorna vid hantering byter KN-nummer eller ursprung får de vid hanteringens start inte omfattas av provisorisk eller slutgiltig antidumpningstull, utjämningstull, skyddsåtgärd eller tilläggstull till följd av ett upphävande av medgivande, om de har deklarerats för övergång till fri omsättning. Detta kan leda till oberättigade fördelar i fråga om importtull.

Varans beskaffenhet och prestanda får inte ändras

I de flesta fall får en vara heller inte ha ändrat beskaffenhet eller ha fått en förbättrad prestanda efter hanteringen. Även här finns det undantag där det står i bilaga 71-03 att det är tillåtet.

Du behöver inget separat tillstånd

Du behöver inte ansöka om något separat tillstånd för att hantera varor på ett tullager. Däremot ska du ansöka om det som en del av ditt tullagertillstånd. I din ansökan beskriver du vilken hantering du planerar att genomföra. Du ska också beskriva hur du tänker bokföra den hantering som sker på ditt tullager.

Läs mer om tullagerbokföringen.

Exempel på hantering

Här hittar du exempel på behov som kan uppstå och får svar på om hanteringen är tillåten eller inte.

Är du osäker på om den hantering du ska genomföra är tillåten, ta kontakt med Tullverket så kommer vi att titta på frågan och bedöma om det är något du får göra eller inte.

Kontakta oss.

Jag har ett tullager där jag tar emot mina varor (kläder) i lådor. Jag skulle vilja packa upp varorna så de hänger på hängare samtidigt som jag stryker kläderna innan vi skickar ut dem till butikerna.

 

Får jag göra det på mitt tullager?

Ja, på det här sättet får du hantera varorna på ditt tullager.

Packa upp varorna får du göra enligt punkt 18 i bilagan. Och enligt punkt 22 får du förbereda varorna för distribution, vilket du gör när du stryker kläderna.

Jag vinterförvarar fritidsbåtar på mitt tullager. När jag ändå har dem där tänkte jag skrapa rent skrovet på dem så att de är redo för segling på våren.

 

Får jag göra det på mitt tullager? Det är ju bara en enklare rengöring?

Nej, på det här sättet får du inte hantera varorna på ett tullager.

Det beror på att båtens prestanda ändras i samband med att skrovet skrapas. Båten går då snabbare.

Enligt punkt 1 i bilagan får enklare rengöringsåtgärder ske på tullagret, men just skrapning av skrov är större än vad som är tillåtet eftersom både köregenskaperna och prestandan förbättras.

Bakgrunden till Tullverkets tolkning är bland annat följande information från Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten:

Transportstyrelsen

Läs om ren båtbotten hos Transportstyrelsen.

Havs- och vattenmyndigheten

I förordet till rapporten Båtbottentvättning av fritidsbåtar (2012:9) står det att ”Påväxt på båtbotten ökar bränsleförbrukningen och ger sämre manöveregenskaper vilket har negativ påverkan på miljön såväl som säkerheten.”

Läs Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:9.

I inledningen till Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar (rapport 2012:10, reviderad i maj 2015) står följande:

”Att minimera påväxt på båtbotten är viktigt för att bevara båtens köregenskaper och för att hålla nere bränsleförbrukningen.”

Läs den reviderade upplagan av rapport 2012:10 från Havs- och vattenmyndigheten.

Jag tänkte lagra äpplen. Vissa av dem ska jag torka innan jag säljer dem.


Får jag verkligen göra det, för då bryter jag ju mot huvudregeln att KN-numret inte får ändras?

Ja, den här hanteringen är tillåten i detta fall eftersom det står särskilt i punkt 10 strecksats 2 att det är tillåtet med ”dehydrering av frukter, även om detta leder till att varorna omfattas av ett annat åttasiffrigt KN-nummer”.

Jag lagrar olja i cistern på mitt tullager, och skulle vilja tillsätta ett konserveringsmedel i oljan för att förbättra hållbarheten.

 

Det är väl inga problem, för i punkt 12 står det att tillsatser får ske även om KN-nummer ändras?

Nej, på det här sättet får du inte hantera varorna på ett tullager eftersom det förbättrar varans beskaffenhet.

Oljan får som du anger en bättre hållbarhet. Enligt punkt 12 är det tillåtet med ett annat KN-nummer, men det är inte tillåtet att varan ändrar beskaffenhet.

Vi planerar att importera alkohol och sedan göra om den till teknisk sprit.

 

Finns det möjlighet att göra detta på ett tullager så att vi inte behöver betala avgifter för alkoholen innan vi har gjort om den till teknisk sprit?

Ja, denaturering är tillåten på ett tullager enligt punkt 21 i bilaga 71-03.

Unionsvaror får användas som denatureringsvätska till alkohol som är icke-unionsvara. Unionsvarorna behöver då inte hänföras till tullagerförfarandet.

Däremot är det inte tillåtet att denaturera med likvärdiga varor om inte både alkoholen och denatureringsvätskan är icke-unionsvaror. Är någon av varorna en likvärdig vara ska denatureringen ske genom hänförande till aktiv förädling.

Det är också viktigt att veta vilka tillsatsämnen du får använda vid en denaturering. Per hektoliter absolut etanol får du använda

  • 1,0 liter isopropylalkohol
  • 2,0 liter metyletylketon
  • 1,0 gram denatoniumbensoat.

Du bör också kontrollera med Folkhälsomyndigheten om det krävs fler tillstånd än bara tullagertillstånd.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Vi lagrar bilar på vårt tullager och i vanliga fall får vi dem kompletta. Men nu fick vi en sändning där blinkerglaset måste bytas ut för att uppfylla svensk säkerhetsstandard.

 

Kan jag göra detta på mitt tullager eller måste jag anmäla varorna till aktiv förädling?

Ja, på det här sättet får du hantera varorna enligt punkt 12, eftersom bytet av blinkerglas innebär att bilen får en korrekt teknisk standard.

Bytet förändrar inte heller bilens beskaffenhet då det fanns en blinker på från början, men med fel glas.

Jag lagrar byxor på mitt tullager, men när de hänförs till tullagerförfarandet fattas det en ficka på byxorna som jag skulle vilja sy på.

 

Får jag sy på fickor på byxorna?

Nej, du får inte sy på fickor på byxorna eftersom byxornas beskaffenhet ändras.

Jag lagrar kläder på mitt tullager men det fattas svensk tvättinstruktion i dem. Jag skulle vilja sätta på en sådan lapp på byxorna innan vi säljer dem.

 

Är detta en förberedelse för distribution enligt punkt 22 i bilaga 71-03?

På det här sättet får du hantera varorna.

Däremot är det en hantering enligt punkt 18 i bilagan, då detta är ett anbringande av märken.

Jag har ett tullager där jag tar emot frukt. Ibland behöver jag sortera ut skadad frukt.

 

Får jag göra det på mitt tullager?

Ja, på det här sättet får du hantera varorna på ditt tullager.

Att förbättra varornas utseende eller marknadsmässiga kvalitet, och även att förbereda varorna för försäljning, är tillåtet enligt punkt 22 i bilagan. Men det förutsätter är att åtgärderna inte ändrar de ursprungliga varornas beskaffenhet eller förbättrar deras prestanda.

Jag har ett tullager där jag tar emot frukt. Ibland behöver jag sortera ut skadad frukt. Lagret har dock inte utrymme för detta utan jag vill göra det på en annan plats.

 

Får jag det?

Ja, den här hanteringen är tillåten, men då du inte kan göra det på ditt eget tullager måste du först ansöka om tillfälligt bortförande. Då granskar Tullverket dels om du har behov av att föra bort varorna tillfälligt från lagret, dels om du som tillståndshavare kan säkerställa tullövervakningen.

Vi har ett tullager där varorna av transportskäl är nedmonterade i mindre beståndsdelar när de kommer till lagret.

 

Får vi på vårt lager sätta samman dessa delar till den slutliga produkten?

Ja det får ni göra enligt punkt 2 i bilagan, då den tänkta färdiga varans KN-nummer inte förändras när beståndsdelarna är ihopsatta.

Vill du hantera varorna på ett sätt som inte uppfyller kraven?

Om du vill hantera varorna på ett sätt som inte uppfyller kraven kan du i stället ansöka om att få använda aktiv förädling. Om du har ett ekonomiskt behov av detta kan Tullverket godkänna att förädlingen utförs på ditt tullager, men under förutsättning att varorna är hänförda till tullförfarandet aktiv förädling.

Läs mer om aktiv förädling.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)