Tullverket

Påverkade förhållandet priset på de importerade varorna?

Om priset ligger nära ett jämförelsevärde, anses det inte ha påverkats av beroendeförhållandet. Jämförelsevärde kan vara:

  • transaktionsvärdet vid försäljningar av identiska eller liknande varor mellan köpare och säljare som inte är närstående
  • tullvärdet på identiska eller liknande varor beräknat med ledning av försäljningspriset i gemenskapen eller
  • tullvärdet på identiska eller liknande varor beräknat med ledning av produktionsvärdet på de importerade varorna.

 

Ja

 

Nej

 

Läs mer i Tullvärdehandledningen Pdf, 973.9 kB., avsnitt 4.1.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000