Tullverket

Summarisk införseldeklaration

När en vara ska föras in i EU behöver vissa uppgifter om varan lämnas i förväg till en tullmyndighet. Det är vanligtvis transportören som lämnar dessa uppgifter. Uppgifterna kan lämnas i en summarisk införseldeklaration.

Det är viktigt att skilja en summarisk införseldeklaration från en importdeklaration. En summarisk införseldeklarationska skickas av transportören innan varorna når EU och en importdeklaration ska lämnas av deklaranten.

Det går att göra en summarisk införseldeklaration för hela sändningen även om sändningen har flera avsändare och flera mottagare.

Transportören lämnar den summariska införseldeklarationen

Det är transportören som är ansvarig för att lämna in den summariska införseldeklarationen på ett införseltullkontor i det första EU-land som transporten kommer till.

Olika tidsfrister beroende på transportsätt

Beroende på hur varorna transporteras gäller olika tidsfrister för när transportören behöver lämna en summarisk införseldeklaration för varorna.

Sjötrafik

För transport sjövägen beror tidsfristen på hur varorna är packade på fartyget:

 1. I container: 24 timmar innan varorna lastas i avgångshamnen
 2. I bulk eller parti: fyra timmar innan varorna ankommer till en hamn i EU.

Det finns några undantag från ovanstående regler där den summariska införseldeklarationen kan lämnas senast två timmar innan varorna ankommer till den första hamnen i EU:

 • om varorna ankommer från Grönland, Färöarna, Island, Marocko, hamnar i Östersjön, Nordsjön, Svarta havet eller Medelhavet
 • vid befordran mellan ett territorium utanför unionens tullområde och de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira eller Kanarieöarna och resan varar mindre än 24 timmar.

Flygtrafik

För transport via flyg beror tidsfristen på om varorna kommer med långdistansflyg eller kortdistansflyg. För post- och expressförsändelser gäller särskilda regler. 

 1. Långdistansflyg (flygning som varar minst fyra timmar): fyra timmar före ankomst till gränsen.
 2. Kortdistansflyg (flygning som varar mindre än fyra timmar från den sista avgångsflygplatsen i ett land utanför EU till ankomst på en flygplats i EU): senast när flygplanet eller helikoptern lyfter från marken.
 3. Post- och expressförsändelser: uppgifterna ska lämnas före avgång i tredje land.

Väg

För transport på väg behöver du lämna en summarisk införseldeklaration senast en timme innan varorna anländer till gränsen.

Järnväg

För transport via järnväg behöver du lämna en summarisk införseldeklaration senast två timmar innan varorna anländer till gränsen.

Undantag från kravet på summarisk införseldeklaration

Det finns tillfällen då någon summarisk införseldeklaration inte behöver lämnas. Det gäller bland annat varor som förs in från Norge och Schweiz och vissa post- och expressförsändelser.

Särskilda regler för Norge och Schweiz

Norge och Schweiz ingår i EU:s säkerhetszon. Det innebär att du inte behöver lämna någon summarisk införseldeklaration när du för in varor från Norge eller Schweiz.

Undantag för vissa post- och expressförsändelser som ankommer med flyg

När det gäller post- och expressförsändelser som ankommer med flyg finns det ett större antal kategorier av varor där kravet på att inge en summarisk införseldeklaration ska frångås.

Det gäller bland annat

 • brevförsändelser – med brevförsändelse menas brev, vykort och brev med blindskrift och trycksaker som inte är belagda med import- eller exporttull
 • diplomatpost enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser

 • varor som förts in i unionens tullområde från Ceuta och Melilla, Gibraltar, Helgoland, Republiken San Marino, Vatikanstaten eller kommunen Livigno

 • övriga varor som nämns i artikel 104 i kompletteringsförordningen.

Läs mer i kompletteringsförordningen.

Du behöver tillstånd

Du kan lämna den summariska införseldeklarationen på flera olika sätt. Beroende på vilket sätt som passar dig behöver du tillstånd för att använda det sättet.

Kom igång att deklarera via EDI

Tillstånd att lämna summariska in- och utförseldeklarationer via Tullverkets internetdeklaration (TID)

Hjälp att fylla i den summariska införseldeklarationen

Deklarationshandledning för att fylla i en summarisk införseldeklaration

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om post- och exportförsändelser har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)