Tullverket

Tillstånd till godkänd exportör ursprung

Deklarationer om ursprung använder du för att intyga att varor du exporterar är ursprungsvaror. De upprättas på fakturor eller andra kommersiella dokument.

Tillståndskod: TVFPU

Med detta tillstånd har du rätt att upprätta deklarationer om ursprung på fakturor eller andra kommersiella dokument oavsett varornas värde. Du slipper därmed att använda dig av certifikat som ska stämplas av Tullverket eller en handelskammare.

Om du handlar med Singapore eller Sydkorea är tillståndet din enda möjlighet att få upprätta ursprungsintyg för sändningar där ursprungsvarorna är värda mer än 6 000 euro. Alternativet med certifikat som stämplas av Tullverket finns inte i dessa frihandelsavtal.

Om du ska exportera ursprungsvaror till ett ESA- eller GSP-land, Japan, Kanada, Storbritannien, ULT eller Vietnam, eller om du ska vidaresända GSP-varor inom EU, till Norge eller Schweiz är det inte detta tillstånd du ska söka. Då ska du i stället ansöka om att bli registrerad exportör.

Fakturadeklarationer, ursprungsdeklarationer och ursprungsförsäkran

Frihandel vid export

Registrerade exportörer

Vem kan få tillstånd?

Behöver du tillståndet?

Innan du ansöker kan det vara bra att tänka efter om du verkligen behöver tillståndet.

Norge

De flesta varor som importeras till Norge är tullfria. Ta reda på hur det är med dina varor. Om du ändå inte ska betala tull när varorna importeras i Norge behöver du oftast inte upprätta några ursprungsintyg. Det kan vara så att du inte behöver något tillstånd om du bara exporterar till Norge.

Värdegräns

Om du bara exporterar sändningar med låga värden behöver du inte söka tillstånd. Det finns en värdegräns på 6 000 euro. Om värdet på ursprungsvarorna i sändningen inte överstiger den gränsen behöver du inte tillstånd för att upprätta fakturadeklarationer eller ursprungsdeklarationer. Tänk på att du ändå måste veta att dina varor är ursprungsvaror innan du upprättar en deklaration om ursprung.

Så här ansöker du

För att kunna få tillstånd behöver du visa att företaget kan efterleva kravet på att ha handlingar som styrker att era varor är ursprungsvaror. Du behöver därför skicka in exempel på den ursprungsbevisning ni har inom företaget, till exempel en ursprungskalkyl eller en leverantörsdeklaration. Utan exempel på ursprungsbevisning kan vi inte bedöma om ni uppfyller villkoren för tillståndet.

För att kunna få tillstånd behöver du styrka att din vara är en ursprungsvara. Därför behöver du skicka in exempel på den ursprungsbevisning ni har inom företaget, till exempel en ursprungskalkyl eller en leverantörsdeklaration. Utan exempel på ursprungsbevisning kan vi inte bedöma om företaget uppfyller villkoren för tillståndet.

Om du tillverkar varor kan du behöva göra en kalkyl för att ta reda på om de färdiga varorna är ursprungsvaror. En ursprungskalkyl tas fram i enlighet med ursprungsregeln per vara och handelsavtal. Om ni tillverkar varan själva ska du bland annat skicka in ett exempel på en ursprungskalkyl tillsammans med din ansökan om tillstånd.

En leverantörsdeklaration är ett intyg från din leverantör, som styrker ursprunget för varor eller material som du köpt inom EU. Om du vill upprätta deklarationer om ursprung och din vara inte är tillverkad i ditt företag kan du behöva ha en leverantörsdeklaration som visar att varan uppfyller ursprungsreglerna.

Läs mer om den ursprungbevisning du behöver bifoga till din ansökan.

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i ansökningsblanketten i länken nedan. När du har fyllt i formuläret skriver du ut det, låter en behörig firmatecknare underteckna det och skickar det sedan i original till Tullverket via post. Bifoga exempel på ursprungsbevisning.

Ansökan om tillstånd till godkänd exportör ursprung (TVFPU). Pdf, 192.6 kB.

Läs om hur Tullverket behandlar blanketter när du lämnar en ansökan.

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Det är viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper. Observera att det som står i de gemensamma reglerna om tillfällig indragning av ett tillstånd inte gäller för just det här tillståndet.

Läs om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Spara alla handlingar

Utöver reglerna för att spara tullhandlingar som finns i de gemensamma villkoren och bestämmelserna måste du tänka på att spara underlaget för din ursprungsbedömning.

Du måste spara alla handlingar som styrker varornas ursprung i minst 3 år efter att ursprungsintyget utfärdades. Det gäller både själva ursprungsintyget och de bevismaterial som styrker att ursprungsintyget är riktigt. I handeln med Sydkorea ska handlingarna sparas i minst 5 år.

Under hela den perioden kan den utländska tullmyndigheten begära efterhandskontroll av intyget. Därför rekommenderar vi att du spar handlingarna ytterligare en tid, till exempel 3,5 år respektive 5,5 år.

Uppföljning och kontroll

Tullverket kan göra uppföljningar hos tillståndshavare och kontrollera hur tillståndet används. Vi kan i så fall behöva besöka ditt företag eller begära in handlingar som behövs för kontrollen.

Läs mer om ditt ansvar som exportör och Tullverkets kontroll.

Gällande bestämmelser

Tullkodex (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artikel 56.2 d och e samt 64.1

Genomförandeförordningen (Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 2015/2447) artikel 67 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)