Tullverket

Processen vid transiteringsdeklaration – normalförfarande

Här kan du läsa om processen när du lämnar en transiteringsdeklaration enligt normalförfarandet.

Bilden nedan visar hur det går till när du lämnar en transiteringsdeklaration enligt normalförfarandet. Under bilden kan du läsa beskrivningar av vad som sker i varje steg.

Översikt över processen för transiteringsdeklaration enligt normalförfarandetFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format

1. Skapar transiteringsdeklaration

Deklaranten upprättar en transiteringsdeklaration och skickar den digitalt till Tullverket.

En deklarant kan även anlita ett ombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.

2. Tar emot transiteringsdeklaration

Tullverket tar emot transiteringsdeklarationen och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnande.

  • Om det finns felaktigheter stoppas deklarationen och ett meddelande om att deklarationen inte kan tas emot skickas tillbaks till deklaranten.

  • Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att deklarationen är tekniskt mottagen tillbaks till deklaranten.

I nästa steg kontrollerar systemet att uppgifterna stämmer.

  • Om det finns fel i dessa uppgifter skickas ett meddelande till deklaranten om vilka fel som har påträffats. Deklaranten har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in transiteringsdeklarationen på nytt.

3. Bekräftar mottagen transiteringsdeklaration

Om uppgifterna är korrekta skickas ett meddelande om att deklarationen är mottagen tillbaka till deklaranten.

4. Tar emot bekräftelse, lägg LRN på fordonsanmälan

Deklaranten tar emot meddelandet, lägger LRN på fordonsanmälan och begär uppstart av transiteringen på det deklarerade avgångstullkontoret.

5. Meddelar MRN (Master Reference Number)

En tulltjänsteman accepterar ärendet och MRN skickas till deklaranten.

6. Tar emot MRN (Master Reference Number)

Deklaranten tar emot MRN.

– Meddelar om kontroll

Deklarationen riskvärderas och i händelse av hög risk skickas meddelande om kontroll till deklaranten. En tulltjänsteman kan själv besluta om kontroll och meddelande om kontroll skickas.

– Tar emot meddelande om kontroll

Deklaranten tar emot meddelandet.

7. Frigör för transitering

Om kontroll inte görs belastar tulltjänstemannen den deklarerade garantin för sändningen med angivet skuldbelopp.

Tulltjänstemannen sätter en tidsfrist för sändningen och ett meddelande om frigörande för transitering skickas. Transporten påbörjas.

8. Tar emot meddelande om frigörande

Deklaranten tar emot meddelande om frigörande.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)