Tullverket

Så gör du för att lämna uppgifter till det nya importkontrollsystemet, ICS2

För att lämna uppgifter till det nya importkontrollsystemet, ICS2, behöver ditt företag tillgång till systemet och ha genomfört godkända conformancetester.

Förbered dig genom att läsa dokumentet "Conformance Test Organisation Document for Economic Operators ICS2 CTOD for EOs". Du hittar det och övrig dokumentation på EU-kommissionens webbplats: ICS2 Conformance Testing Documentation.

Här följer steg för steg vad du sedan behöver göra.

1. Ansök om Eori-nummer

Conformancetesterna ska genomföras i det land där företaget har sitt Eori-nummer utfärdat. Ett företag med svenskt Eori-nummer ska kontakta Tullverket i Sverige.

Eori står för Economic Operator Registration and Identification och är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU.

Läs mer och ansök om Eori-nummer här.

2. Ansök om tillgång till Tullverkets e-tjänster

Ansök om tillgång till Tullverkets e-tjänster för företag och anmäl en behörighetsadministratör.

Om ditt företag inte redan har tillgång till e-tjänsterna så ansöker du om det här. 

3. Beställ och registrera certifikat

Du behöver två typer av certifikat: ett signeringscertifikat och ett så kallat TLS-certifikat. Klicka på respektive rubrik för att ta reda på hur du beställer certifikaten.

Signeringscertifikat för företag med giltigt TVEDI (kommunikation via EDI)

Ladda ner ett signeringscertifikat via Tullverkets e-tjänster.

Här gör du din beställning av företagets signeringscertifikat från Tullverket EDI. 

Det är också möjligt att använda ett signeringscertifikat från godkänd utgivare. Se information under rubriken Signeringscertifikat för företag utan TVEDI (kommunikation via EDI).

Efter att du fått inloggningsuppgifter (steg 4) kommer du att behöva registrera signeringscertifikatet i UUM&DS.

Signeringscertifikat för företag utan TVEDI (kommunikation via EDI)

Gå in på EU-kommissionens webbplats. Välj en godkänd utgivare och hämta signeringscertifikatet.

Här hittar du godkända utgivare i EU/EEA: Trusted List Browser

Observera att certifikatet ska vara av typ

  • certificate for electronic signature
  • qualified certificate for electronic signature
  • certificate for electronic seal, eller
  • qualified certificate for electronic seal.

Efter att du fått inloggningsuppgifter (steg 4) kommer du att behöva registrera signeringscertifikatet i UUM&DS.

TLS-certifikat

TLS-certifikatet används för identifiering av system. Har ditt företag ett TLS-certifikat från en godkänd utgivare kan ni använda er av det. Saknar ditt företag ett TLS-certifikat behöver ni beställa ett från någon av de godkända utgivarna.

Här hittar du en lista på godkända utgivare.

4. Anmäl dig till conformancetester 

Skicka en e-post till ICS2.helpdesk@tullverket.se och uppge att du önskar genomföra conformancetester för ICS2. Du kommer få ett e-postmeddelande med information om vad du behöver göra för att på få access till testmiljön.

I din e-post ska du inkludera ditt TLS-certifikat som ska verifieras av Tullverket.

5. Förbered conformancetester

Inloggning och information om tillgång till testmiljö får du i samband med att du anmält dig för conformancetester.

Inför testerna behöver konfigurationen för kommunikationen mot de centrala systemen sättas upp. Du behöver då ha ett signeringscertifikat och ett TLS-certifikat (se steg 3). Processen att sätta upp kommunikationen är ofta tidskrävande, så påbörja den så snart ni fått tillgång till testmiljön.

Läs mer i dokumentet ”Conformance Test Organisation Document for Economic Operators ICS2 CTOD for EOs” Här hittar du dokumentationen för conformancetesterna: ICS2 Conformance Testing Documentation.

6. Genomför conformancetester

Conformancetesterna ska genomföras under den testperiod du bokat på 2 månader (perioden inkluderar även uppsättning av kommunikationen i steg 5). Här hittar du användbar dokumentation för conformancetester och anslutning till ICS2.

7. Prenumerera på it-driftinformation

Alla aktörer som ansluter till ICS2 ska prenumerera på driftinformation för ICS2, för att få information om driftstörningar för såväl ICS2 produktionsmiljö som testmiljön för conformancetesterna.

Skapa din prenumeration här.

8. Skicka meddelanden i produktionsmiljön

När företaget genomgått godkända conformancetester får företaget skicka meddelanden i produktionsmiljön. För att skicka meddelanden i produktionsmiljön behöver du

  • Tilldela behörigheter: I Tullverkets e-tjänster tilldelar företagets behörighetsadministratör behörigheter till de användare som ska ha tillgång till UUM&DS* och STI/STP**.
  • Registrera företagets signeringscertifikat i UUM&DS: Det certifikat som tidigare registrerats i testmiljön ska nu registreras i produktionsmiljön. Det gör du i Taxuds autentiseringsportal på EU-kommissionens webbplats.

*UUM&DS – Uniform User Management & Digital Signature System

**STI/STP – Shared Trader Interface/Shared Trader Portal

I EU-kommissionens lärportal hittar du kursen Din väg till EU-applikationerna. Kursen ger instruktioner för hur du ansluter dig till UUM&DS.

I kursen behöver du uppge om din medlemsstat är A-, B-, C eller D-land. Sverige är A.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information under punkten 7: prenumerera på it-driftinformation

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)