Tullverket

Frågor och svar om varor som ankommer på järnväg

Vi svarar på vanliga frågor om varor som ankommer på järnväg – transiteringsdeklaration.

Avisering

Till vilken e-postadress ska jag skicka aviseringen?

Ska jag ange något särskilt i ämnesraden i aviserings-mejlet?

Ja, här ska du ange:

  • gränsövergång
  • dag
  • tid
  • tågnummer
  • transportör.

Ska allt ingående gods i transporten omfattas av aviseringen?

Ja, här ska du ange sådant gods som ska bli föremål för tulldeklaration i EU, varor som befinner sig under transitering samt vagnar som inte medför gods.

Anmälan till tullen av varors ankomst (AVA)

Varför ska AVA lämnas?

AVA ska lämnas baserat på artikel 139 tullkodex omedelbart efter att varorna förts in till EU:s tullområde.

Vilka lösningar finns för att lämna AVA?

AVA kan endast lämnas genom system-till-systemlösning.

Var finns specifikationer för AVA-meddelandet?

Var finns handledningen för AVA?

När ska AVA inges?

AVA ska inges under tiden varorna befinner sig på den anvisade platsen men före det att I2 inges.

Anmälan till tullen av varors ankomst i samband med att tulldeklarationer inges före AVA vid import (I2)

Varför ska I2 lämnas?

I2 ska lämnas för att begära klarering av en i förväg ingiven tulldeklaration baserat på artikel 171 tullkodex.

När ska I2 inges?

I2 ska inges under tiden varorna befinner sig på den anvisade platsen men efter det att AVA ingetts.

Vilka lösningar finns för att lämna I2?

I2 kan lämnas genom system-till-systemlösning (IMDA eller IFDA) eller genom e-tjänsten "Anmäl varor".

Var finns specifikationer för I2-meddelandet?

Kontroll

Vad händer om Tullverket ska genomföra en fysisk kontroll av godset?

Tullverket kommer att föra dialog med aktuella ekonomiska aktörer kring genomförande av fysisk kontroll.

Transit

När ska transitering användas?

Transitering ska användas när:

  • godset ankommer från annat land än Norge
  • tulldeklaration i förväg inte kan inges
  • önskat tullförfarande kräver detta.

Datum/tidplan

När sker omställningen?

De nya kraven införs den 1 oktober 2024. Fram till dess sker uppgiftslämning enligt dagens rutiner.

Anvisad plats

Vilken kod ska användas för de anvisade platserna?

Tullverket publicerar dessa koder så snart de är fastställda.

Mer information

Vart vänder jag mig om jag behöver mer information?

Vänd dig till Tullsvar för frågor om omställningen av järnvägsflödet.

Ring till oss

MRN-nummer

Koder som ska användas i fält 4 Identifieringskod för förfarande:

Kod

Förfarande

A

Endast export

B

Exportdeklaration och summarisk utförseldeklaration

C

Endast summarisk utförseldeklaration

D

Anmälan om återexport

E

Avsändning av varor i samband med särskilda skatteområden

J

Endast transiteringsdeklaration

K

Transiteringsdeklaration och summarisk utförseldeklaration

L

Transiteringsdeklaration och summarisk införseldeklaration

M

Transiteringsdeklaration och summarisk utförseldeklaration och summarisk införseldeklaration

P

Bevis för tullstatus som unionsvaror/manifest för tulländamål

R

Endast importdeklaration

S

Importdeklaration och summarisk införseldeklaration

T

Endast summarisk införseldeklaration

U

Deklaration för tillfällig lagring

V

Införsel av varor i samband med särskilda skatteområden

W

Deklaration för tillfällig lagring och summarisk införseldeklaration

Z

Ankomstmeddelande

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)