Tullverket

Framtida tullhantering

Processen för tillståndshavaren för tillfällig lagring

När varor förs in från länder utanför EU ska deras ankomst anmälas till Tullverket. När de anmäls ska de omfattas av en deklaration för tillfällig lagring.

Bilden nedan visar de olika processtegen för tillståndshavaren vid tillfällig lagring. Under bilden kan du läsa beskrivningar av vad som sker i varje steg.

Schematisk bild över processen för tillståndshavaren för tillfällig lagringFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

1. Skickar deklaration för tillfällig lagring

En deklaration för tillfällig lagring lämnas av en deklarant senast vid ankomsten.

2. Tar emot deklaration för tillfällig lagring

Tullverket tar emot deklarationen och validerar innehållet. Deklarationen får ett MRN-nummer.

3. Meddelar vilka varor som är anmälda

Tullverket meddelar tillståndshavaren vilka varor som är anmälda och att den tillfälliga lagringen startas.

Nu startar tidräkningen på 90 dagars lagringstid.

4. Lagringen startar

Tillståndshavaren tar emot meddelandet från Tullverket om vilka varor som är anmälda.

5. Handlägger deklaration för tillfällig lagring

Tullverket hanterar deklarationen för tillfällig lagring och utför eventuella kontroller.

6. Meddelar att deklarationen är godkänd

Tullverket meddelar deklaranten och tillståndshavaren att deklarationen är godkänd. Deklarationen får nu statusen ”Ingiven – godkänd”.

7a. Deklaration för tillfällig lagring godkänd (deklaranten)

Deklaranten tar emot information om att deklarationen för tillfällig lagring är godkänd och att deklarationen har fått statusen ”Ingiven – godkänd”.

7b. Deklaration för tillfällig lagring godkänd (tillståndshavaren)

Tillståndshavaren tar emot information om att deklarationen för tillfällig lagring är godkänd och att deklarationen har fått statusen ”Ingiven – godkänd”. Först nu kan varorna anmälas till olika tullförfaranden för att avsluta den tillfälliga lagringen.

Om avvikelser upptäcks, antingen när varorna räknas upp eller under själva lagringen, ska tillståndshavaren skicka in en avvikelserapport för att meddela tullverket att det finns avvikelser. Det är nu också möjligt att befordra varor inom samma tillstånd.

8. Skickar deklaration eller anmälan till annat förfarande

En deklaration eller anmälan lämnas av en deklarant för att hänföra varorna till ett annat steg i tullproceduren, exempelvis tullförfaranden (import, tullager, transit, m.fl.) eller återexport.

9. Handlägger deklaration eller anmälan

Tullverket tar emot deklarationen eller anmälan och handlägger ärendet.

10. Skickar medgivande om bortförande

När ärendet är handlagt skickar Tullverket ett medgivande om bortförande till tillståndshavaren.

11. Tar emot medgivande om bortförande och kan lämna ut varorna

Tillståndshavaren tar emot medgivande om bortförande och kan lämna ut varorna. Den tillfällig lagringen är avslutad.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)