Tullverket

Framtida tullhantering

Registrering i deklarantens bokföring (Eidr)

Produktionssättning av registrering i deklarantens bokföring sker den 1 november 2024 med en införandeperiod fram till 31 december 2024.

Du kan ansöka om tillstånd att få upprätta en tulldeklaration genom att registrera deklarationsuppgifterna i deklarantens bokföring (EIR). När du har deklarerat varor genom att registrera dem i bokföringen ska du anmäla varornas ankomst till Tullverket för att få dem frigjorda. Sedan lämnar du en tulldeklaration i efterhand till Tullverket i form av en kompletterande deklaration.

Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring

Vid tillstånd till registrering i deklarantens bokföring registreras tulldeklarationens uppgifter i deklarantens bokföring istället för att en tulldeklaration skickas in till Tullverket. Tulldeklarationsuppgifterna ska motsvara uppgifterna i en förenklad deklaration. Den dag när varor registrerats i bokföringen anses vara dag för godtagande av tulldeklarationen. Efter att registrering i deklarantens bokföring gjorts ska deklaranten anmäla varornas ankomst till Tullverket för att få varorna frigjorda.

Processbeskrivningar

Läs om processen för anmälan vid registrering i deklarantens bokföring

Läs om processen vid kompletterande deklaration

Läs om processen för ändring av anmälan vid registrering i deklarantens bokföring och kompletterande deklaration

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)