Tullverket

Framtida tullhantering

Registrering i deklarantens bokföring (EIDR)

Den 1 november 2024 införs registrering i deklarantens bokföring i Tullverkets nya importsystem och senast den 31 december 2024 ska övergången vara klar.

När du deklarerar varor genom att registrera dem i bokföringen ska du anmäla varornas ankomst till Tullverket för att få dem frigjorda. Sedan lämnar du en tulldeklaration i efterhand till Tullverket i form av en kompletterande deklaration. Tulldeklarationen anses ha godtagits vid den tidpunkt då varorna registreras i bokföringen.

Registreringen i bokföringen ska innehålla samma uppgifter som en förenklad deklaration och det innebär att till exempel varukod, nettovikt och ursprungsland ska finnas med. Om du ska slå samman varuposter sker det redan när du gör registreringen i bokföringen.

En anmälan ska ske för varje registrering i bokföringen. En registrering ska följas av en anmälan och de ska ske i direkt anslutning till varandra. Det innebär att en anmälan bara får hänvisa tillbaka till en registrering. En anmälan kan ha upp till 999 varuposter. Det blir ett förändrat uppgiftskrav jämfört med dagens ALI-meddelande. Anmälan ska bland annat innehålla varubeskrivning och förfarandekod.

Den kompletterande deklarationen ska komplettera de uppgifter som redan har angetts i registreringen i bokföringen. Uppgifterna måste därför stämma överens mellan de båda stegen.

För dig som lämnar sammanfattande kompletterande deklarationer per dag eller vecka kommer Tullverket att ta fram en övergångslösning. Den kan användas till dess att en lösning som fullt ut bygger på lagstiftningen är på plats. Idag finns inget datum fastställt hur länge övergångslösningen kommer behöva användas.

Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring

Det krävs tillstånd för att få upprätta en tulldeklaration genom att registrera deklarationsuppgifterna i deklarantens bokföring.

Du som idag använder registrering i deklarantens bokföring vid import behöver se över vilka uppgifter som står i tillståndet. Se till att tillståndet omfattar de koder du behöver använda. Förfaranden som kan vara aktuella vid import är till exempel:

  • 40 (övergång till fri omsättning)
  • 44 (slutanvändning)
  • 51 (aktiv förädling)
  • 61 (återimport)

Om du inte längre har behov av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (EIR) för import eller om du behöver ändra en uppgift kan du begära en ändring eller återkalla tillståndet i Systemet för tullbeslut.

Ändra eller återkalla ett tillstånd (Systemet för tullbeslut, CDS)

Processbeskrivningar och deklarationshandledningar

Processen för anmälan vid registrering i deklarantens bokföring

Processen vid kompletterande deklaration

Processen för ändring av anmälan vid registrering i deklarantens bokföring och kompletterande deklaration

Handledning för anmälan om varor vid registrering i deklarantens bokföring – EIDR

Deklarationshandledning för kompletterande deklaration vid EIDR

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: En deklarationshandledning för kompletterande deklaration vid EIDR har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)