Tullverket

Processen vid tulldeklaration för lågvärdeförsändelser

När varor importeras från länder utanför EU ska en tulldeklaration alltid skickas in till Tullverket. För vissa sändningar med lågt värde kan du lämna en tulldeklaration för lågvärdeförsändelser.

En tulldeklaration för lågvärdeförsändelser kan användas för

  • gåvor med ett värde som inte överstiger 45 euro
  • försändelser med ett värde som inte överstiger 150 Euro.

Bilden nedan visar hur det går till när du lämnar en tulldeklaration för lågvärdeförsändelser. Under bilden kan du läsa beskrivningar av vad som sker i varje steg.

En beskrivning av de olika rollerna hittar du på sidan Begrepp och ansvar i den nya importprocessen.

Översikt över processen vid tulldeklaration för lågvärdeförsändelserFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format

1. Skapar tulldeklaration

När varor importeras från länder utanför EU ska en tulldeklaration alltid skickas in till Tullverket. Deklaranten i tulldeklarationen upprättar en tulldeklaration och skickar den digitalt till Tullverket. Tulldeklarationen innehåller då ett LRN-nummer (Local Reference Number).

En deklarant kan även anlita ett ombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.

2. Tar emot tulldeklaration

Tullverket tar emot tulldeklarationen och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnande.

  • Om det finns felaktigheter stoppas tulldeklarationen och ett meddelande om att deklarationen inte kan tas emot skickas tillbaks till deklaranten i tulldeklarationen.

  • Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att deklarationen är tekniskt mottagen tillbaks till deklaranten i tulldeklarationen.

I nästa steg kontrollerar systemet att uppgifterna stämmer.

  • Om det finns fel i dessa uppgifter, till exempel om värdet överstiger den tullfrihet man yrkar på, skickas ett meddelande till deklaranten i tulldeklarationen om vilka fel som påträffats (mottagen med fel). Deklaranten i tulldeklaration har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in tulldeklarationen på nytt.

3. Skapar ärende

Nu skapas ett ärende hos Tullverket och ett MRN-nummer (Master Reference Number) genereras.

4. Får status godtagen och MRN-nummer

Om kontrollen går bra genereras ett MRN-nummer för tulldeklarationen. Numret skickas till deklaranten i tulldeklarationen i det positiva svaret. I detta svar skickas även status ingiven och godtagen ut.

5. Hanterar tulldeklaration

Nu säkerställer Tullverket att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta för att kunna fatta beslut i ärendet.

I detta läge kan det bli aktuellt för deklaranten i tulldeklarationen att styrka de uppgifter som lämnats. Styrkande handlingar laddas upp och skickas in i Tullverkets e-tjänst. Skulle det bli aktuellt med en varuundersökning skickas ett meddelande om det till deklaranten i tulldeklarationen.

6. Tar emot meddelanden under handläggning

Deklaranten i tulldeklarationen tar emot de digitala meddelanden som Tullverket vid behov skickar för att begära in styrkande handlingar och för att informera om att en varuundersökning ska ske.

Styrkande handlingar ska skickas in via Tullverkets e-tjänst Uppladdning av handling. Länk till e tjänsten finns med i meddelandet som skickas ut, men det krävs att företaget du arbetar på har behörighet till e-tjänsterna.

När eventuella kontroller är genomförda får deklaranten i tulldeklarationen information om kontrollresultatet.

7. Beslutar om att frigöra eller att inte frigöra varorna

Tullverket säkerställer att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta och beslutar om varorna kan frigöras eller inte.

  • Om varorna kan frigöras fastställer Tullverket skatt och andra avgifter och ett beslut om frigörandet skickas till deklaranten i tulldeklarationen.

  • Skulle Tullverket överväga att inte frigöra varorna skickas ett meddelande om detta till deklaranten i tulldeklarationen som då har 30 dagar på sig att yttra sig i frågan. Om inget yttrande inkommer som påverkar Tullverkets ställningstagande tas beslut om att varorna inte får frigöras, och beslut om detta skickas till deklaranten i tulldeklarationen.

8. Tar emot beslut

Deklaranten i tulldeklarationen tar emot beslutet om frigörande av varorna, alternativt beslut om att varorna inte kan frigöras.

9. Information om att varorna får bortföras från lagret

I de fall varan frigörs, meddelas även lagerhavaren om detta genom ett meddelande om bortförande.

Informationen kan antingen fås genom att den skickas till de lagerhavare som prenumererar på tjänsten eller så finns medgivandet tillgängligt via Tullverkets e-tjänster.

10. Tar emot beslut om att varorna är frigjorda

Detta inträffar enbart i de fall anmälan om varors ankomst har gjorts av en annan part än den som lämnande tulldeklarationen. I de fall varorna frigörs meddelas då även deklaranten i anmälan om varors ankomst om detta.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad information under punkt 9.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)