Tullverket

Processen vid centraliserad klarering – standardtulldeklaration

Här kan du läsa om hur det går till när du använder dig av centraliserad klarering och lämnar en standardtulldeklaration till Tullverket.

Den som har tillstånd till centraliserad klarering i Sverige skickar sina tulldeklarationer till Tullverket (övervakningstullkontoret, SCO) för varor som förs in i ett annat medlemsland (anmälningstullkontoret, PCO). En deklarant med tillstånd till centraliserad klarering kan även anlita ett tullombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar tullombudet för deklarantens räkning som direkt tullombud. Vid indirekt ombudskap är det tullombudet som ska ha tillståndet till centraliserad klarering.

Bilden nedan visar hur det går till när du använder dig av centraliserad klarering och lämnar en standardtulldeklaration till Tullverket. Under bilden kan du läsa beskrivningar av vad som sker i varje steg.

I denna beskrivning anges att Tullverket kommunicerar med deklaranten oavsett om kommunikationen sker direkt med deklaranten eller via deklarantens tullombud.

En beskrivning av de olika rollerna hittar du på sidan Begrepp och ansvar i den nya importprocessen.

Processbild Centraliserad klarering import

Klicka på bilden för att se den i större format.

Beskriving av processen

1. Skapar standardtulldeklaration

När du använder tillstånd till centraliserad klarering för import av varor från länder utanför EU ska en tulldeklaration alltid skickas in till Tullverket (SCO). Varorna förs då in till EU i ett annat medlemsland (PCO).

Deklarant i tulldeklarationen upprättar en standardtulldeklaration och skickar den digitalt till Tullverket. Tulldeklarationen innehåller då ett LRN-nummer (Local Reference Number).

2. Tar emot standardtulldeklaration

Tullverket tar emot tulldeklarationen och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnade.

  • Om det finns felaktigheter stoppas tulldeklarationen och ett meddelande om att deklarationen inte kan tas emot skickas tillbaka till deklarant i tulldeklarationen.
  • Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att deklarationen är tekniskt mottagen tillbaka till deklarant i tulldeklarationen.

I nästa steg kontrollerar systemet att uppgifterna stämmer med exempelvis tulltaxan och giltiga tillstånd.

  • Om det finns fel i dessa uppgifter, till exempel om det används en varukod som inte finns i tulltaxan, skickas ett meddelande till deklarant i tulldeklarationen om vilka fel som påträffats (mottagen med fel). Deklarant i tulldeklarationen har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in tulldeklarationen på nytt.

3. Skapar ärende

Nu skapas ett ärende hos Tullverket.

4. Skicka deklarationen till PCO

Uppgifterna i tulldeklarationen skickas till PCO som också kontrollerar att uppgifterna är korrekt inlämnade.

5. PCO svarar till SCO

Efter att PCO kontrollerat uppgifterna i deklarationen skickar de tillbaka ett svar till SCO.

6. Får status godtagen och MRN-nummer

Om inga fel framkommer i ovanstående kontroller hos SCO och PCO genereras ett MRN-nummer för tulldeklarationen. Numret skickas till deklarant i tulldeklarationen i det positiva svaret. I detta svar skickas även status ingiven och godtagen ut.

Om tulldeklarationen är ingiven i förväg är det i detta steg som tulldeklarationen kopplas ihop med processen för standardtulldeklaration.

7. Hanterar standardtulldeklaration

a. SCO
Nu säkerställer Tullverket (SCO), att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta för att kunna fatta beslut i ärendet och skickar sedan uppgifterna i deklarationen till PCO.

b. PCO
PCO tar emot uppgifterna i tulldeklarationen och tar ställning till om varorna kan frigöras eller inte och meddelar SCO.

8. Tar emot meddelanden under handläggning

Deklarant i tulldeklarationen tar emot de digitala meddelanden som Tullverket vid behov skickar för att begära in styrkande handlingar och för att informera om att en varuundersökning ska ske.

Styrkande handlingar ska skickas in via Tullverkets e-tjänst Uppladdning handling. Länk till e tjänsten finns med i meddelandet som skickas ut, men det krävs att företaget du arbetar på har behörighet till e-tjänsterna.

När eventuella kontroller är genomförda får deklarant i tulldeklarationen information om kontrollresultatet.

9. Beslutar om att frigöra eller att inte frigöra varorna

Tullverket (SCO) beslutar i samråd med PCO om varorna kan frigöras eller inte.

  • Om varorna kan frigöras fastställer Tullverket (SCO) tull och ett beslut om frigörandet skickas till deklarant i tulldeklarationen och till PCO. PCO fastställer eventuella nationella skatter och avgifter samt moms.
  • Skulle Tullverket (SCO) överväga att inte frigöra varorna skickas ett meddelande om detta till deklarant i tulldeklarationen som då har 30 dagar på sig att yttra sig i frågan. Om inget inkommer som påverkar Tullverkets (SCO) ställningstagande tas beslut om att varorna inte får frigöras, och beslut om detta skickas till deklarant i tulldeklarationen och till PCO.

10. Tar emot beslut

Beslutet om frigörandet tas emot av deklarant i tulldeklarationen och av PCO.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)