Tullverket

Byte av deklarant i importdeklarationen

Du kan i vissa fall göra ett byte av deklarant i importdeklarationer.

Det finns olika tillvägagångssätt beroende på vilken sorts deklaration det är och om du har deklarerat i det nya eller det gamla importsystemet.

Byte av deklarant i det nya importsystemet

Ändring av deklarant i det nya importsystemet sker som en ansökan om ändring med meddelandet IMDC. Någon ny tulldeklaration (meddelande IMDS) ska inte lämnas vid ansökan om ändring av en tulldeklaration

Byte av deklarant i det gamla importsystemet

Byte av deklarant i klarerade förenklade deklarationer HNU och HNK i det gamla importsystemet

Hur du byter deklarant i en förenklad deklaration beror på om den nya deklaranten har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande eller inte.

  • Om den rätta deklaranten har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande gör du en kompletterande deklaration med rätt deklarant. Den kompletterande deklarationen måste göras på blankett (enhetsdokumentet). Du begär överföring i fältet för särskilda upplysningar (fält 44).

  • Om den nya deklaranten inte har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande måste du skicka in en direktförtullning på blankett (enhetsdokumentet) på den nya deklaranten. Du måste även begära överföring i fältet för särskilda upplysningar (fält 44). Har den nya deklaranten inte tillstånd till betalningsanstånd hos Tullverket måste du som ombud ställa dig som betalningsansvarig.

Du skickar in deklarationen tillsammans med styrkande handlingar med brev till Tullverket.

Adress för att skicka brev till Tullverket hittar du på denna sida.

Byte av deklarant i klarerade DNU, DNK, TNU och TQN i det gamla importsystemet

Om du är ombud och har skickat in deklarationen på fel deklarant måste du göra en ny deklaration. Du skickar in en DNU utan att begära klarering. Du måste även ställa dig själv som deklarant. I fältet för särskilda upplysningar (fält 44) hänvisar du till den felaktiga deklarationen genom att ange tull-id-numret. Den felaktiga deklarationen skickar du in som en omprövning (OMP) där du i fältet för särskilda upplysningar (fält 44) hänvisar till den nya deklarationen (DNU) genom att ange det nya tull-id-numret.

Om du inte har tillstånd till det elektroniska meddelandet OMP måste du skicka in din omprövning på blankett (enhetsdokumentet).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Förtydligande om informationen om hur du byter deklarant i det nya importsystemet.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)