Tullverket

Byte av deklarant i importdeklarationen

Du kan göra ett byte av deklarant i importdeklarationer.

Det finns olika tillvägagångssätt beroende på vilken sorts deklaration det är.

Byte av deklarant i klarerade förenklade deklarationer HNU, HNK

Om den rätta deklaranten har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande gör du en kompletterande deklaration med rätt deklarant. Den kompletterande deklarationen måste göras på blankett (enhetsdokumentet). Du begär överföring i fältet för särskilda upplysningar (fält 44).

Om den nya deklaranten inte har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande måste du skicka in en direktförtullning på blankett (enhetsdokumentet) på den nya deklaranten. Du måste även begära överföring i fältet för särskilda upplysningar (fält 44). Har den nya deklaranten inte tillstånd till betalningsanstånd hos Tullverket måste du som ombud ställa dig som betalningsansvarig.

Du skickar in deklarationen tillsammans med styrkande handlingar med brev till Tullverket.

Byte av deklarant i klarerade DNU, DNK, TNU och TQN

Om du är ombud och har skickat in deklarationen på fel deklarant måste du göra en ny deklaration. Du skickar in en DNU utan att begära klarering. Du måste även ställa dig själv som deklarant. I fältet för särskilda upplysningar (fält 44) hänvisar du till den felaktiga deklarationen genom att ange tullidnumret. Den felaktiga deklarationen skickar du in som en omprövning (OMP) där du i fältet för särskilda upplysningar (fält 44) hänvisar till den nya deklarationen (DNU) genom att ange det nya tullidnumret.

Om du inte har tillstånd till det elektroniska meddelandet OMP måste du skicka in din omprövning på blankett (enhetsdokumentet).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000