Tullverket

Tullfrihet m.m.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 80/2012 om upprättandet av den förteckning över biologiska och kemiska ämnen som anges i artikel 53.1 b i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse [101-246] Uppdaterad: 2020-01-20
2f01_01.pdf PDF   839.6 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1224/2011 av den 28 november 2011 för artiklarna 66–73 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse [401-418] Uppdaterad:
2f01_02.pdf PDF   129.8 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1225/2011 av den 28 november 2011 för artiklarna 42–52, 57 och 58 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse [431-456] Uppdaterad:
2f01_03.pdf PDF   137.2 kB
 
 
Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. [501-512] Uppdaterad: 2016-08-03
2f01_04.pdf PDF   29.3 kB
 
 
Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m. [551-576] Uppdaterad: 2018-10-18
2f01_05.pdf PDF   589.1 kB
 
 
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m. [601-659] Uppdaterad: 2018-02-01
2f01_06.pdf PDF   545.3 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning. [661-671] Uppdaterad:
2f01_07.pdf PDF   77.7 kB
 
 
Rådets förordning (EU) 2018/581 av den 16 april 2018 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 1147/2002 [681-686] Uppdaterad:
2f01_08.pdf PDF   460 kB
 
 
Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lag (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK). Kk (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m. Tkg (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [701-713] Uppdaterad: 2010-01-04
2f01_09.pdf PDF   698.5 kB
 
 

Uppdaterad: 2019-12-09


4000