Tullverket

Läkemedel, narkotika m.m.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Läkemedelslag (2015:315) [4701-4751] Uppdaterad: 2019-09-30
51f08_01.pdf PDF   552.6 kB
 
 
Läkemedelsförordning (2015:458) [4761-4796] Uppdaterad: 2020-05-27
51f08_02.pdf PDF   549.8 kB
 
 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor [4830-4830 C] Uppdaterad: 2018-02-14
51f08_03.pdf PDF   442.4 kB
 
 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor [4831-4848] Uppdaterad:
51f08_04.pdf PDF   89.6 kB
 
 
Lag (1993:584) om medicintekniska produkter [4851-4863] Uppdaterad: 2017-12-28
51f08_05.pdf PDF   462.8 kB
 
 
Förordning (1993:876) om medicintekniska produkter [4871-4879] Uppdaterad: 2017-12-15
51f08_06.pdf PDF   455.6 kB
 
 
Förordning (1993:876) om medicintekniska produkter [4891-4893] Uppdaterad:
51f08_07.pdf PDF   15.3 kB
 
 
Förordning (2013:413) om kosmetiska produkter [4901-4917] Uppdaterad: 2018-07-09
51f08_08.pdf PDF   457.9 kB
 
 
Lag (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler [4921-4927] Uppdaterad:
51f08_09.pdf PDF   21.7 kB
 
 
Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel [4941-4947] Uppdaterad: 2019-07-09
51f08_11.pdf PDF   438 kB
 
 
Förordning (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler [4931-4936] Uppdaterad:
51f08_10.pdf PDF   13.3 kB
 
 
Lag (1992:860) om kontroll av narkotika [4951-4971] Uppdaterad: 2019-01-25
51f08_12.pdf PDF   467 kB
 
 
Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika [4981-4995] Uppdaterad: 2020-05-27
51f08_13.pdf PDF   535.7 kB
 
 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika [5001-5014] Uppdaterad: 2016-06-02
51f08_14.pdf PDF   64.1 kB
 
 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika [5015-5017] Uppdaterad: 2020-05-27
51f08_15.pdf PDF   878.3 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer [5021-5040 A] Uppdaterad: 2018-07-09
51f08_16.pdf PDF   566.8 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer [5041-5060] Uppdaterad: 2018-07-09
51f08_17.pdf PDF   568.3 kB
 
 
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1011 av den 24 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer och rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer, samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1277/2005 [5061-5065 B] Uppdaterad: 2017-06-16
51f08_18.pdf PDF   1021.3 kB
 
 
Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor [5201-5207] Uppdaterad: 2019-07-09
51f08_19.pdf PDF   433.4 kB
 
 
Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor [5211-5215] Uppdaterad: 2020-05-27
51f08_20.pdf PDF   494.7 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000