Tullverket

Läkemedel, narkotika m.m.

Läkemedelslag (2015:315) [4701-4751]

Läkemedelsförordning (2015:458) [4761-4796]

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor [4830-4830 C]

Lag (1993:584) om medicintekniska produkter [4851-4863]

Förordning (1993:876) om medicintekniska produkter [4871-4879]

Förordning (1993:876) om medicintekniska produkter [4891-4893]

Förordning (2013:413) om kosmetiska produkter [4901-4917]

Lag (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler [4921-4927]

Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel [4941-4947]

Förordning (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler [4931-4936]

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika [4951-4971]

Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika [4981-4995]

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika [5001-5014]

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika [5015-5017]

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer [5021-5040 A]

Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer [5041-5060]

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1011 av den 24 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer och rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer, samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1277/2005 [5061-5065 B]

Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor [5201-5207]

Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor [5211-5215]

Sidan uppdaterades: 2021-01-28

Vad är ändrat:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000