Tullverket

Lediga jobb

Tullverket söker underrättelsehandläggare – Regionalt underrättelsecenter, Stockholm

 

Underrättelseavdelningen hanterar underrättelse- och riskanalys och ska ha förmåga att arbeta med underrättelseverksamhet inom alla delar av Tullverkets uppdrag, alltså såväl restriktioner som uppbörd. Inom avdelningen finns också Tullverkets selekteringscenter, Enheten för strategisk analys och nationell desk samt inhämtningsverksamheten. Avdelningen delas in i fyra enheter med geografiskt ansvar: Syd, Väst, Öst och Nord. 

Vi söker nu handläggare till RUC Stockholm med placering Stockholm. 

Tjänsten ska tillsättas efter ansökningsförfarande med start under juni månad 2021 och vara tidsbegränsad på 3 år. RUC-handläggaren kommer att tillhöra operativ underrättelse Stockholm. 

De regionala underrättelsecentren (RUC) består av en handläggargrupp som arbetar på uppdrag av ett regionalt samverkansråd (RSR). Grupperna består av representanter från de samverkande myndigheterna. 

Syftet med RUC är att genom myndighetssamverkan effektivisera arbetet i kampen mot organiserad brottslighet.

Arbetet bedrivs i linje med den nationella inriktningen som fastställts av Samverkansrådet. Underrättelseverksamheten vid RUC inriktas mot strategiska personer och deras nätverk eller mot annan organiserad brottslighet av allvarlig eller omfattande karaktär, i de fall myndighetssamverkan bedöms förbättra brottsbekämpningen. Verksamheten inriktas dessutom mot organiserad brottslighet i geografiska utsatta områden. 

RUC lokaliseras i lokaler som aktuella polismyndigheter ställer till förfogande. RUC-samordnaren, som är anställd av polisen, koordinerar och leder det gemensamma arbetet vid respektive RUC. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Arbetet består i att tillsammans med övriga RUC-handläggare producera operativa underrättelser rörande strategiska personer och organiserad brottslighet i syfte att åstadkomma ett underlag för operativa insatser av de i RUC-samarbetet ingående myndigheterna. Handläggarna ska vid behov arbeta tillsammans, på samma arbetsplats och med gemensamma arbetstider. 

För RUC-handläggare från Tullverket gäller att RUC-uppdraget är den huvudsakliga arbetsuppgiften med en närvaro som bestäms utifrån det faktiska behovet för uppdraget. Detta innebär att närvaron kan variera över tid. För att behålla kontakten med Tullverket och för att inhämta och utbyta information är det av stor vikt att RUC-handläggaren arbetar en del av arbetstiden på någon av de operativa underrättelsegrupperna i område Syd, Väst, Öst eller Nord. Det är av vikt att handläggaren har god erfarenhet och hög kompetens inom sitt verksamhetsområde och har god förståelse för uppdraget utifrån Tullverkets perspektiv. 

Arbetet inom den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet innebär även ett aktivt arbete internt i Tullverket genom bl. a deltagande i möten, konferenser och arbetsgrupper. 

Vi söker dig som har:  

 • Genomförd och godkänd grundläggande utbildning inom brottsbekämpning och/eller effektiv handel på Tullverket.
 • Minst 2 års erfarenhet av relevant operativt arbete på Tullverket.
 • Flera års praktisk erfarenhet av att bearbeta och analysera information samt delge till olika mottagare.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
 • Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska.
 • Körkort, lägst klass B.
 • Svenskt medborgarskap. 

Det är meriterande om du har: 

 • Arbetslivserfarenhet av underrättelsearbete.
 • God kännedom om metoder, arbetssätt och lagstiftning för kontroller, förundersökningar och revisioner inom Tullverkets verksamhet.
 • God kännedom om och erfarenhet av tullproceduren.
 • Kännedom i underrättelseverksamhetens systemstöd. 

Personliga egenskaper 

 • Analytisk förmåga: Förmåga att förstå och uttrycka orsakssamband för att dra slutsatser och baserat på det fatta beslut för verksamheten. 
 • Strukturerad och systematisk: Planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt. Sätta upp och hålla tidsramar. 
 • Förmåga att prioritera: Kunna ha många ärenden på gång samtidigt. Således krävs förmåga att prioritera samt att snabbt få saker gjorda. 
 • Samarbetsförmåga och social kompetens: Delta i arbetsgrupper och kunna hantera olika sorters människor. Samverka med andra myndigheter och representera Tullverket externt. 
 • Handlingskraftig: Få saker att hända och vara en genomförare. 
 • Ansvarsfull: Ta ansvar för att driva ett ärende, se till att det slutförs. Nyfiken och öppen för att ta till sig nya arbetsuppgifter. 
 • Initiativförmåga: Att på ett kreativt sätt bidra till att lösa problem i ett helhetsperspektiv. Intresse för att utveckla verksamheten. 
 • Kommunikativ och pedagogisk: Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift såväl på svenska som engelska
 • Hög integritet och sekretessmedvetenhet. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! 

Övrigt 

Referensnummer: PER 2021-268. 

Resor i tjänsten såväl inom som utom landet. 

Befattningen är placerad i säkerhetsklass. 

Väl förtrogen med Tullverkets värdegrund och arbetar i enlighet med denna. 

För mer information och ansökan 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Christer Nilsson, tel. 08-456 51 62. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. 

Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Gerhard Otterstadh, tel. 08-456 50 86 och för Saco-S, Lena Edehag, tel. 08-456 58 68. 

Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 20:e april 2021. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.

 

 

Sidan uppdaterades: 2020-09-15

Vad är ändrat: Quality assured

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000