Tullverket

Internationell vägtransport m.m.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Yrkestrafiklag (2012:210) [2901-2938] Uppdaterad: 2020-01-16
32f09_1.pdf PDF   459.1 kB
 
 
Yrkestrafikförordning (2012:237) [2941-2966] Uppdaterad: 2019-07-08
32f09_2.pdf PDF   463.3 kB
 
 
Tullverkets föreskrifter (TFS 2008:12) om internationella vägtransporter [3041-3047] Uppdaterad:
32f09_3.pdf PDF   15 kB
 
 
Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) [3101-3111] Uppdaterad: 2018-07-02
32f09_4.pdf PDF   475.8 kB
 
 
Förordning (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. [3112-3119] Uppdaterad:
32f09_5.pdf PDF   16.2 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg [3141-3160 C] Uppdaterad:
32f09_6.pdf PDF   103.8 kB
 
 
Lag (2006:263) om transport av farligt gods [3171-3180 A] Uppdaterad: 2019-04-01
32f09_7.pdf PDF   457.8 kB
 
 
Förordning (2006:311) om transport av farligt gods [3181-3200] Uppdaterad: 2019-04-01
32f09_8.pdf PDF   471.7 kB
 
 
Förordning (SLVFS 1980:4) om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP) [3301-3306] Uppdaterad:
32f09_9.pdf PDF   17.1 kB
 
 
SLVs tillämpningskungörelse (SLVFS 1980:6) till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP) [3311-3335] Uppdaterad:
32f09_10.pdf PDF   185.4 kB
 
 
Containerlag (1980:152) [3401-3411] Uppdaterad:
32f09_11.pdf PDF   17.1 kB
 
 
Containerförordning (1980:640) [3421-3433] Uppdaterad:
32f09_12.pdf PDF   17.1 kB
 
 
Transportstyrelsens (TSFS 2019:101) föreskrifter och allmänna råd om containersäkerhet [3441-3454] Uppdaterad:
32f09_13.pdf PDF   610 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1100/2008 av den 22 oktober 2008 om avskaffande av gränskontroller mellan medlemsstaterna vid transporter på väg och inre vattenvägar [3551-3559] Uppdaterad:
32f09_14.pdf PDF   28.6 kB
 
 
Rådets förordning (EEG) nr 3912/92 av den 17 december 1992 om kontroller utförda inom gemenskapen vid transporter på väg och inre vattenvägar, med avseende på transportmedel som är registrerade eller godkända för trafik i tredje land [3571-3575] Uppdaterad:
32f09_15.pdf PDF   15.8 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000