Tullverket

NCTS

När du transiterar en vara registrerar du dina uppgifter i Tullverkets transiteringssystem NCTS, New Computerised Transit System. För att få lämna dina transiteringsdeklarationer elektroniskt via NCTS behöver du ett tillstånd till att lämna elektroniska transiteringsdeklarationer.

I NCTS registrerar du ett avgångstullkontor, det vill säga den tullklareringsexpedition som ska starta transiteringen.  Du får en kvittens med ett MRN-nummer (Master Reference Number) via NCTS-systemet.

På avgångstullkontoret visar du upp kvittensen med MRN-numret och din vara. Där får du också ställa en garanti för transiteringen. Sedan startar avgångstullkontoret transiteringen. Då får du ett följedokument som ska följa med din vara ända till destinationstullkontoret.

Följ dina transiteringar

I Tullverkets e‑tjänster kan du hitta information om både nationella och internationella transiteringar. Du kan ta reda på om en transitering är avslutad, om något är fel på sändningen och om garantin är återbetald.

Tullverkets e‑tjänster för företag

Hos EU-kommissionen kan du ta reda på internationella transiteringars status.

Sök information om internationella transiteringar med hjälp av EU-kommissionens tjänst, MRN follow-up

Om det blir fel

Om du har registrerat fel uppgifter i NCTS kan du begära att transiteringen ogiltigförklaras.

Du kan lämna in en begäran om ogiltigförklarande antingen på blanketten ”Begäran om ogiltigförklarande av transitering” eller genom webbformuläret ”Ändra deklarationsuppgifter” .

Begäran om ogiltigförklarande av transiteringPDF 

Ändra deklarationsuppgifter

De uppgifter som du lämnar i transiteringssystemet NCTS används även för att bekämpa bedrägerier inom tullområdet.

Läs mer hos Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Olaf (på engelska)

Uppdaterad: 2019-12-02


4000