Tullverket

Tullvärdeguiden

Du kommer nu att gå igenom en frågeguide. Guiden leder dig antingen till en kalkylator där du kan beräkna ditt tullvärde eller till information om hur du ska beräkna det.

Varor som till exempel levereras gratis, lånas eller hyrs ut utgör inte ett köp.

Har du köpt din vara?

 

Ja

 

Nej

 

Läs mer i TullvärdehandledningenPDF, avsnitt 3.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000