Tullverket

Vanliga koder vid förmånsbehandling

När du tulldeklarerar och begär förmånsbehandling för varor behöver du deklarera vissa koder. Här är en översikt över de vanligaste koderna.

Fält 36, förmåner:

 • 200 – GSP (GSP-certifikat form A, fakturadeklaration eller ursprungsförsäkran)
 • 300 – Frihandelsavtal och övriga avtal
 • 400 – Turkiet, tullunionen (varucertifikat A.TR)

Fält 44, bilagda handlingar:

GSP

 • N865 – GSP-certifikat form A
 • N864 – fakturadeklaration
 • U164-U167 – ursprungsförsäkran. Som identitetsnummer ska du ange datumet (i formatet ååååmmdd) då ursprungsförsäkran har upprättats.
 • C100 –samt Rex-nummer (nummer för registrerad exportör) anges om  U-koden är U164 eller U165.
U-koder‌


<6 000 euro

>6 000 euro

Rex

U164

U165

Ej Rex

U166

U167*

* U167 används om ursprungsintyget är i form av en ersättningsförsäkran om ursprung som är upprättad i ett annat EU-land och värdet på ursprungsvarorna i den ursprungliga sändningen är över 6 000 euro. I dessa fall ska avsändaren förse mottagaren i det andra EU-landet med en kopia av den ursprungliga ursprungsförsäkran, vilken denne på begäran ska kunna uppvisa för tullmyndigheterna.

Exempel: En sändning med ett värde över 6 000 euro kommer från Indien till Tyskland och läggs upp på tullager. Importören i Tyskland sänder vidare en del av varorna till Sverige. Värdet på sändningen som kommer till Sverige överstiger inte värdegränsen på 6 000 euro, men eftersom värdet på ursprungliga sändningen var över värdegränsen ska importören i Sverige ange U167 i importdeklarationen.

Avtalet med Japan

 • U110 – ursprungsförsäkran giltig för en sändning
 • U111 – ursprungsförsäkran giltig för flera sändningar med identiska produkter
 • U112 – yrkandet på förmånsbehandling baseras på importörens kunskap

Ceta - avtalet med Kanada

 • N864 – ursprungsdeklaration

Avtalet med Storbritannien

 • U116 – ursprungsförsäkran
 • U118 – ursprungsförsäkran giltig för flera sändningar med identiska produkter
 • U117 – yrkandet på förmånsbehandling baseras på importörens kunskap

Övriga avtal

 • N864 – fakturadeklaration och ursprungsdeklaration
 • U048 – EUR-MED fakturadeklaration och EUR-MED ursprungsdeklaration
 • N954 – varucertifikat EUR.1
 • U045 – varucertifikat EUR-MED
 • N018 – varucertifikat A.TREn eller flera dokumentkoder anges, följda av ett identitetsnummer för de intyg eller den registrering som ligger till grund för deklarationen. 

Du hittar alla dokumentkoderna i Tulltaxan genom att klicka på menyn Kodförteckning och sedan söka efter kodtypen Dokumentkoder.

Sök efter dokumentkoder i Tulltaxan .

Sidan uppdaterades: 2020-12-29

Vad är ändrat: Koder för Storbritannien har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000