Tullverket

Utfärda intyg i efterhand

Varucertifikaten EUR.1, EUR-MED och A.TR. ska normalt utfärdas vid exporttillfället, men kan i undantagsfall utfärdas i efterhand.

En anledning till att intyg behöver utfärdas i efterhand kan vara att avsändaren glömt att utfärda det, en annan att alla uppgifter som behövdes för att kunna intyga att varan var en ursprungsvara, inte fanns vid exporttillfället.

Ytterligare en anledning till att utfärda i efterhand kan vara att mottagarlandets tullmyndighet inte kunnat godta det intyg som utfärdades vid exporttillfället på grund av att det innehöll formella felaktigheter. Exempel på sådana felaktigheter är att något av de obligatoriska fälten inte är ifyllda eller att certifikatet inte har stämplats och undertecknats av en behörig myndighet.

Exportören ska i sin ansökan om varucertifikat ange ort och datum för exporten av de produkter som certifikatet avser och ange skälen till att det ska utfärdas i efterhand.

På varucertifikat som utfärdas i efterhand ska exportören skriva texten "UTFÄRDAT I EFTERHAND" (på engelska "ISSUED RETROSPECTIVELY") i fält 7 (för EUR.1-certifikat och EUR-MED-certifikat) eller fält 8 (för A.TR.-certifikat).

Exportören får även upprätta deklarationer om ursprung på en faktura eller ett annat kommersiellt dokument i efterhand. Deklarationerna om ursprung måste visas upp i importlandet senast två år efter importen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000