Tullverket

Giltighetstid för ursprungsintyg

Giltighetstiden för ett ursprungsintyg varierar beroende på i vilket land det är utfärdat.

Ett ursprungsintyg gäller mellan 4 och 12 månader beroende på i vilket land det är utfärdat. Du hittar detaljerad information om hur länge just ditt ursprungsintyg är giltigt på sidan för det land eller område där det är utfärdat.

Läs om giltighetstiden för ursprungsintyg från ett visst land eller område.

Förlängd giltighetstid för varor som lagts upp på tullager

För varor som har lagts upp på tullager finns det riktlinjer som ger möjlighet till en förlängd giltighetstid. Detta gör att det till exempel kan gå bra att använda sig av ett ursprungsintyg upp till 2 år från att det utfärdades.

Riktlinjerna finns i en vägledning från EU-kommissionen. Vägledningen finns bara på engelska.

Läs i EU-kommissionens vägledning om giltighetstiden för ursprungsintyg.

Uppdaterad: 2018-06-12Captcha * (obligatorisk)