Tullverket

Rätt ursprungsintyg från GSP-länder

Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder ska regelbundet kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från. Många GSP-länder har nu gått över till att bara använda Rex, medan vissa länder inte kan utfärda några ursprungsintyg alls.

Du som importerar från de länder som inte kan utfärda några ursprungsintyg alls kan inte få några GSP-förmåner. Den här situationen gäller tills länderna antingen har gått över till Rex-systemet eller begärt att få använda GSP-certifikat under en förlängd övergångsperiod.

Håll dig uppdaterad

Du kan kontrollera vad som gäller för just det land du importerar från i en förteckning hos EU-kommissionen. I förteckningen finns uppgifter om när olika länder är klara att använda Rex och vad de har för övergångsperiod för att kunna utfärda GSP-certifikat.

Läs EU-kommissionens förteckning över anslutningen till Rex (på engelska).

Tolka EU-kommissionens förteckning

När ett land är klart att börja använda Rex ändras texten ”REX system not yet applied” i den andra kolumnen till det datum då systemet kan börja användas.

I den tredje kolumnen ser du respektive lands övergångsperiod, det vill säga hur länge landet får fortsätta att utfärda GSP-certifikat. Om övergångsperioden att använda GSP-certifikatet förlängs uppdateras datumet för övergång.

Exempel 1

Malawi började använda Rex-systemet den 1 januari 2018 och landets övergångsperiod slutade den 31 december samma år. Det här innebär att från och med 2019 kan exportörer i Malawi enbart upprätta Rex ursprungsförsäkringar.

Den här situationen ser ut så här i EU-kommissionens förteckning:

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system (*)

End of the transition period

Malawi

01/01/2018

31/12/2018


Exempel 2

Syrien skulle ha börjat använda Rex under 2018, men är inte klara. Landet kan i dag vare sig använda Rex eller GSP-certifikat.

Den här situationen ser ut så här i EU-kommissionens förteckning:

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system (*)

End of the transition period

Syria

REX system not yet applied

31/12/2018


Exempel 3

Kirgizistan började använda Rex-systemet i februari 2019 och har begärt en förlängning för att få fortsätta utfärda GSP-certifikat till och med den 30 juni 2020. Det här innebär att de exportörer som är registrerade upprättar Rex ursprungsförsäkringar och de som ännu inte har hunnit bli registrerade får använda GSP-certifikat till den 30 juni 2020. Efter det kan exportörerna enbart använda Rex ursprungsförsäkringar.

Den här situationen ser ut så här i EU-kommissionens förteckning:

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system (*)

End of the transition period

Kyrgyzstan

12/02/2019

30/06/2020


Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000