Tullverket

Ukraina

Ursprungsregler:

Provisorisk tillämpning av protokoll IPDF till associeringsavtal mellan EU och Ukraina, beslut 21 mars 2014 (EUT L 161, 2014 och L 321, 2015).

Kumulation:

Bilateral kumulation.

Varuomfattning:

Artiklarna 26 och 29 till associeringsavtalet.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

EUR 1 måste vara utfärdat av tullmyndigheten i Ukraina vid import.

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

4 månader

Avtal:

Beslut 2014/295/EUPDF om associeringsavtal mellan europeiska unionen och dess medlemsstater, å enda sidan, och Ukraina, å andra sidan, EUT L 161, 2014.

Ukraina omfattas sedan 1 oktober av tillfälliga autonoma handelsåtgärder som komplement till de förmånstullar som finns inom ramen för associeringsavtalet. Europaparlamentet och Rådets Förordning (EU) 2017/1566, av den 13 september 2017, om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som är tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet, EUT L 254, 2017PDF
_____________
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning  

Uppdaterad: 2018-01-02Captcha * (obligatorisk)