Tullverket

Stillahavsöarna (Pacific)

Republiken Fiji, Papua Nya Guinea, Salomonöarna och Samoa

Ursprungsregler:
Interimsavtalet om ekonomisk partnerskap, artikel 8PDF och protokoll II.PDF

Kumulation:
Interimsavtal om ekonomisk partnerskap, protokoll II artikel 3-4aPDF.

Varuomfattning:
Avtal om ekonomisk partnerskap del II, artikel 6-32PDF.

Ursprungsintyg:
Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:
Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:
10 månader

Avtal:
Interimsavtal om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och StillahavsstaternaPDF, EUT L 272, 2009.

Provisorisk tillämpningPDF från och med den 20 december 2009 beträffande Papua Nya Guinea.

Provisorisk tillämpning PDFfrån och med den 28 juli 2014 beträffande Republiken Fiji.

Provisorisk tillämpningPDF från och med den 31 december 2018 beträffande Samoa.

Provisorisk tillämpningPDF från och med den 17 maj 2020 beträffande Salomonöarna.

_____________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000