Tullverket

Södra Afrika (SADC)

Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Swaziland och Sydafrika

Ursprungsregler:

Avtalet om ekonomiskt partnerskap artikel 22PDF, protokoll 1PDF.

Kumulation:

Avtalet om ekonomiskt partnerskap protokoll 1, artikel 3-6PDF och artikel 30PDF.

Varuomfattning:

Avtalet om ekonomiskt partnerskap artikel 23-25PDF och bilaga IPDF, IIPDF och IIIPDF.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration.

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

10 månader

Avtal:

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, rådets beslut (EU) 2016/1623PDF, EUT L 250, 2016.

Avtalet tillämpas provisoriskt för Botswana, Lesotho, Namibia, Sydafrika och Swaziland från 10 oktober 2016, EUT L 274, 2016PDF.

Från och med den 4 februari 2018 tillämpas avtalet provisoriskt även för Moçambique, EUT L 38, 2018PDF.

 

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000