Tullverket

Marocko

Ursprungsregler:

Protokoll 4 Pdf, 1.9 MB. om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete (ändrad enligt beslut 1/2011, EUT L 141, 2011)

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007 Pdf, 243.7 kB. och C 231, 2007 Pdf, 22.8 kB.)

Kumulation:

EUR-MED där tillämpligt.
Full kumulation med EG, Tunisien, Algeriet

Varuomfattning:

Avdelning II Pdf, 145.1 kB.. Fri rörlighet för varor
Bilagor till artiklarna 10-12 Pdf, 311 kB., definitioner och varuomfattning
Protokoll 1-3 Pdf, 258.1 kB. angående import/export av jordbruks- och fiskeriprodukter

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, fakturadeklaration eller EUR-MED-fakturadeklaration.

Fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

Europa-Medelhavsavtal Pdf, 2.6 MB., EGT L 70, 2000

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet, EUT L 34, 2019 Pdf, 574.7 kB..

Information om ikraftträdande den 19 juli 2019 av avtalet om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet, EUT L 197, 2019 Pdf, 354 kB..


_______________
      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000