Tullverket

Karibien (CARIFORUM)

Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominika, Dominikanska Republiken, Grenada, Guyana, Jamaica, S.t Kitts och Nevis, S:t Lucia, S:t Vincent och Grenadinerna, Surinam samt Trinidad och Tobago

Ursprungsregler:

Avtal om ekonomisk partnerskap, artikel 10PDF och protokoll IPDF.

Kumulation:
Avtal om ekonomisk partnerskap, protokoll I artikel 3-5PDF.  

Varuomfattning:
Avtal om ekonomisk partnerskap del II, avdelning I, artikel 9-59PDF och bilaga IPDF, IIPDF och IIIPDF

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

10 månader

Avtal:

Avtal 2008/805/EG om ekonomisk partnerskap mellan Cariforum-staterna och Europeiska gemenskapenPDF, EUT L 289, 2008.

Provisorisk tillämpningPDF från och med den 29 december 2008 av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna  å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan. Haiti omfattas för närvarande inte av beslutet om provisorisk tillämpning.

Haiti omfattas för närvarande av bestämmelser om förmåner enligt det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna, Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 978/2012. Dessa bestämmelser presenteras under avsnitt GSP.
_____________
EUT Europeiska unionens officiella tidning    

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000