Tullverket

Tillstånd till betalningsanstånd

Betalningsanstånd innebär att du betalar tull och eventuella andra skatter och avgifter i efterhand. Du får anstånd med betalningen upp till 30 dagar.

Tillståndskod: DPO

Tullverket skickar ut en tullräkning 11 dagar före förfallodagen men anståndstiden börjar räknas redan från det att varorna lämnas ut. Observera att angivet belopp ska vara bokfört hos Tullverket den dagen. Tullräkningen är en underrättelse som anger belopp att betala.

Vem kan få tillstånd?

  • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
    Läs mer och ansök om Eori-nummer.
  • Företaget ska bedriva eller planera att starta importverksamhet i Sverige.
  • Företaget ska ha tillgänglig bokföring i Sverige.
  • Företaget ska ställa en garanti. Undantag finns i vissa fall.
  • Företaget ska vara etablerat i EU. Undantag finns i vissa fall.

Krav på garanti

För att beviljas tillstånd till betalningsanstånd är det obligatoriskt att ansöka om tillstånd till samlad garanti.

Garantin ska täcka det belopp som krediten kan uppgå till. Vi beräknar storleken på garantin utifrån de tullavgifter (tull och andra avgifter) ditt företag har under en period om sex veckor. Om företaget inte är momsregistrerat hos Skatteverket kan Tullverket behöva kräva säkerhet även för moms.

Garantialternativ

Tullverket godkänner följande former av garanti: 

  1. borgensförbindelse 
  2. insättning på Tullverkets bankkonto (kontant deposition) 
  3. pantsättning av ett spärrat konto.

Tullverket omprövar löpande de ställda garantierna. Om företagets verksamhet ändras på ett sätt som kan påverka garantins storlek ska detta meddelas Tullverket. Vi omprövar också på eget initiativ storleken på garantin och har rätt att hålla kvar en garanti så länge en tullskuld kan uppstå.

Läs och ansök om samlad garanti.

Automatisk anslutning till e-tjänsten Tullräkning

Företag som beviljas tillstånd till betalningsanstånd ansluts automatiskt till e-tjänsten Tullräkning.

Med e-tjänsten Tullräkning ser och hämtar du tullräkningar som pdf-filer på tullverket.se. Du får ett meddelande när det finns en ny tullräkning att hämta.

Läs mer om e‑tjänsten Tullräkning.

Möjligt att anlita ett tullombud

Om företaget inte har tillstånd till betalningsanstånd kan ett tullombud – med tillstånd till betalningsanstånd – ta på sig betalningsskyldigheten. Tullombudet måste ange på varje tulldeklaration att han åtar sig betalningsansvaret. Ombudet kan inte ta på sig någon generell betalningsskyldighet för en viss deklarant.

Tullverket skickar en tullräkning som omfattar tull, andra skatter och avgifter direkt till tullombudet, som betalar beloppet. Tullombudet ansvarar sedan för att ge ett utdrag ur tullräkningen, med beslutsmotiveringar och anvisningar om hur beslutet kan överklagas, till företaget.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)