Tullverket

Bindande ursprungsbesked

Om du ska exportera en vara som är svår att bestämma ursprunget för kan du i vissa fall ansöka om ett bindande ursprungsbesked, ett så kallat BUB.

När du ansöker om ett bindande ursprungsbesked behöver du ange om det ska utfärdas på grundval av ett eller flera frihandelsavtal eller på grundval av de allmänna ursprungsreglerna. Det gör du genom att fylla i fältet ”Rättslig grund” på ansökningsblanketten som du hittar längre ner på den här sidan. I det fältet behöver du även ange om du ska använda beskedet vid import till EU eller export från EU.

Vilken rättslig grund du ska ange beror på vad du ska använda ursprungsbeskedet till:

  • Om du behöver ursprungsbeskedet för att veta om varan får ursprung enligt ett frihandelsavtal är den rättsliga grunden artikel 64 i tullkodexen och ursprungsreglerna i det aktuella frihandelsavtalet. I fältet ”Rättslig grund” ska du därför hänvisa till artikel 64 i tullkodexen och ange till vilket land eller till vilka länder varan ska exporteras.
  • Om du istället behöver veta om varan omfattas av några särskilda exportbestämmelser vid export från EU ska du ange artikel 59 i tullkodexen i fältet ”Rättslig grund”.

Du kan inte få ett ursprungsbesked för att styrka det allmänna ursprunget vid import till ett land utanför EU. I det fallet får du vända dig till myndigheterna i det landet för att bestämma ursprunget.

Normalt är det kostnadsfritt att få ett bindande ursprungsbesked. Men om Tullverket får kostnader för till exempel expertutlåtanden eller prover som ska skickas tillbaka till dig, kan Tullverket begära ersättning för den kostnaden.

EU-kommissionen registrerar alla bindande ursprungsbesked, sammanställer icke-känsliga uppgifter och publicerar dem på sin webbplats.

Här kan du se giltiga BUB.

Ett bindande ursprungsbesked är ett skriftligt besked om en varas ursprung och är giltigt i alla EU:s medlemsstater. Ursprungsbeskedet är bara giltigt för det företag som har ansökt om det och som det är utfärdat för, men det kan fungera vägledande för andra företag.

Ett BUB är giltigt i tre år

Ett bindande ursprungsbesked som är utfärdat efter den 1 maj 2016 är giltigt i tre år. Bindande ursprungsbesked som är utfärdade före den 1 maj 2016 är giltiga i sex år.

Ett ursprungsbesked är bindande både för tullmyndigheterna och för dig som har fått det utfärdat. Detta innebär att du i tulldeklarationen ska

  • deklarera det ursprungsland som anges i beskedet
  • hänvisa till beskedet genom att ange referensnumret i fält 44 tillsammans med dokumentkoden C627

Ansök på blankett

Du ansöker om ett bindande ursprungsbesked på en blankett som du skickar till Tullverket per post. Du kan bara ansöka om BUB för en faktiskt planerad import eller export och du behöver göra en separat ansökan för varje enskild vara.

Ansök om ett bindande ursprungsbesked.PDF

Läs mer om BUB i EU-kommissionens vägledning (på engelska).

Överklaga om du är missnöjd

Om du är missnöjd med ett bindande ursprungsbesked kan du överklaga beskedet hos förvaltningsrätten. Mer information om hur du går till väga får du tillsammans med det bindande ursprungsbeskedet.

Mer information

Läs om vad som gäller för bindande ursprungsbesked vid import till EU.

Uppdaterad: 2020-03-12


4000