Tullverket

Varucertifikat A.TR.

Varucertifikat A.TR. utfärdas av tullmyndigheten vid export i handeln mellan EU och Turkiet av varor som omfattas av tullunionsavtalet.

Avtalet innebär att varor som är i fri cirkulation, det vill säga tillverkade  eller förtullade i EU eller Turkiet, kan importeras tullfritt till Turkiet eller EU. Vid export från EU ska exportören lämna en exportdeklaration. A.TR.-certifikatet intygar fri cirkulation i EU eller Turkiet, det intygar inte ett ursprung.

Du kan beställa blanketter för A.TR. hos Lamanica Logistikservice AB.

Tillstånd för att själv utfärda A.TR.-certifikat

En exportör kan ansöka om att få tillstånd att själv utfärda varucertifikat A.TR. enligt förenklat förfarande. För att få detta tillstånd krävs regelbunden export, och att det på ett tillfredsställande sätt kan visas att exportvarorna uppfyller föreskrivna villkor. Den som får tillstånd tilldelas ett tillståndsnummer och kan själv stämpla A.TR.-certifikatet med en särskild av Tullverket godkänd stämpel.

Läs mer och ansök om tillstånd att utfärda varucertifikat A.TR.

Stämpla varucertifikat A.TR

Du som inte har tillstånd att utfärda A.TR.-certifikatet själv kan skicka det till Tullverket för att få det stämplat.

A.TR.-certifikat som postas till Tullverket består av två blad som ska skrivas under, ett original och en kopia. Certifikatet ska postas tillsammans med en faktura som styrkande handling och ett frankerat svarskuvert. När du får tillbaks det stämplade certifikatet bör du ta en kopia innan du skickar det vidare.

Skicka A.TR.-certifikatet till:

Tullverket
Kontrollgrupp 8 Stockholm
Box 27245
102 53 Stockholm

Så här fyller du i ett varucertifikat A.TR.

Fält 1: Exportörens fullständiga namn och adress

Fält 2: Transportdokumentets nummer (inte obligatoriskt)

Fält 3: Mottagarens fullständiga namn och adress (inte obligatoriskt)

Fält 5: Exportland – ange land (Sverige), ange inte EU eller Europeiska gemenskapen

Fält 6: Importland (Turkiet)

Fält 7: Transportuppgifter (inte obligatoriskt)

Fält 8: Anmärkningar – här görs anteckningar enligt reglerna på duplikat av certifikat och på certifikat som utfärdas i efterhand

Fält 9: Artikelnummer – ange artikelns positionsnummer i certifikatet

Fält 10: Ange kollinas märken, nummer, antal och slag och varornas handelsbenämning. Om du inte använder hela fältet ska du dra en vågrät linje under sista raden i beskrivningen och spärra resten av det tomma utrymmet.

Fält 11: Ange bruttovikt eller annan kvantitet för de varor som beskrivs i fält 10

Fält 12: Exportlandets tullmyndighet ska fylla i detta fält. Om du är exportör med särskilt tillstånd ska du däremot själv stämpla varucertifikatet med en sådan stämpel som beskrivs i ditt tillstånd.

Fält 13: Ort, datum, underskrift

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)