Tullverket

Registrerad exportör, ansökan och registrering

Som registrerad exportör kan du upprätta en ursprungsförsäkran eller ursprungsdeklaration för att intyga vilket ursprung dina varor har.

Tillståndskod: EUREX

Systemet med registrerade exportörer gäller flera av de nyare frihandelsavtalen vid export från EU samt inom det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer (GSP), för utomeuropeiska länder och territorier (ULT) .

Du behöver bli registrerad exportör om ditt företag

  • exporterar ursprungsvaror till de länder där Rex används i frihandelsavtalet, till exempel Storbritannien, Japan och Kanada. Du kan ta reda på om Rex används genom att klicka dig vidare till landet du exporterar till från sidan Bestämmelser för olika länder och områden.
  • vidaresänder varor med ursprung i GSP-länder eller ULT inom EU – till exempel efter att varorna har legat på tullager – och vill kunna utfärda en ersättningsursprungsförsäkran
  • vidaresänder GSP-varor till Norge eller till Schweiz
  • exporterar material till GSP-länder eller ULT för kumulation, det vill säga tillverkning av varor som sedan importeras med förmånsbehandling.

Du behöver bara registrera dig en gång. Din registrering gäller sedan för alla avtal där Rex används för att styrka ursprung.

Som registrerad exportör får du ett Rex-nummer. Alla Rex-nummer registreras i en gemensam databas över registrerade exportörer vilken administreras av EU-kommissionen och delvis är offentlig.

Läs mer på sidan Registrerad exportör (Rex)

Ta reda på om Rex används i handeln med landet du exporterar till på sidan Bestämmelser för olika länder och områden

Läs mer om varors ursprung på sidan Ursprung vid export

Vem kan bli registrerad exportör?

För att kunna bli registrerad exportör ska du uppfylla villkoren nedan.

Ditt företag ska

  • bedriva import- eller exportverksamhet, eller ha planer på att starta sådan
  • vara registrerat hos Bolagsverket (undantag finns, t.ex. för enskild firma)
  • ha ett Eori-nummer
    Läs mer och ansök om Eori-nummer.
  • ha bevismaterial som styrker ursprunget på de varor som exporteras med ursprungsförsäkran.

Så här ansöker du

Du ansöker om att bli registrerad exportör via en EU-portal (EU Customs Trader Portal)

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Du måste vara behörig

För att kunna ansöka via EU-portalen behöver både du och det företag du ansöker för ha tillgång till Tullverkets e-tjänster och rätt behörighet till Systemet för registrerade exportörer. Detta ansöker du om via Tullverkets e-tjänster.

Läs mer om om de olika behörighetsnivåerna för Systemet för registrerade exportörer.

Läs mer och ansök om tillgång till Tullverkets e-tjänster.

Läs om hur du loggar in i Systemet för registrerade exportörer.

Användarstöd

När du är inloggad i Rex-systemet finns det en användarhandledning under profil-ikonen uppe till höger. Där hittar du information som hjälper dig att fylla i din ansökan på rätt sätt. Fält markerade med röd asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

Vid vissa fält hittar du en symbol med bokstaven "i". Håll muspekaren över symbolen så får du information om vilka uppgifter du ska fylla i.

Vad gäller efter registreringen?

Du måste spara alla handlingar som styrker varornas ursprung i minst 3 år efter utgången av det år då ursprungsförsäkran utfärdades. Under hela den perioden kan den utländska tullmyndigheten begära efterhandskontroll av intyget. Därför rekommenderar vi att du spar handlingarna ytterligare en tid, till exempel i 3,5 år. Du som upprättar ursprungsförsäkringar till Japan, ska bevara kopior av dem tillsammans med styrkande handlingar under minst 4 år.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper. Dessa gäller även för denna registrering.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Gällande bestämmelser

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000