Tullverket

Kompletteringsförordningen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex [601-937] Uppdaterad: 2019-08-22
31f01_03.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga A Gemensamma uppgiftskrav för ansökningar och beslut, kompletteringsförordning 2015/2446 [901] Uppdaterad: 2018-08-10
31f01_04bilA.pdf PDF   1.9 MB
 
 
Bilaga B Gemensamma uppgiftskrav för deklarationer, underrättelser, meddelanden, anmälningar och bevis för tullstatus som unionsvaror, kompletteringsförordning 2015/2446 [902] Uppdaterad: 2019-08-22
31f01_05bilB.pdf PDF   5.4 MB
 
 
Bilaga B-01 Pappersbaserade standarddeklarationer – anmärkningar och formulär som ska användas, kompletteringsförordning 2015/2446 [903] Uppdaterad: 2017-04-20
31f01_06bilB_01.pdf PDF   9.3 MB
 
 
Bilaga B-02 Transiteringsföljedokument, kompletteringsförordning 2015/2446 [904] Uppdaterad:
31f01_07bilB_02.pdf PDF   1.6 MB
 
 
Bilaga B-03 Varupostförteckning, kompletteringsförordning 2015/2446 [905] Uppdaterad: 2018-08-10
31f01_08bilB_03.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga B-04 Transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter (”TSAD”), kompletteringsförordning 2015/2446 [906] Uppdaterad:
31f01_09bilB_04.pdf PDF   1.7 MB
 
 
Bilaga B-05 Varupostförteckning för transitering med säkerhetsuppgifter (”TSLoI”), kompletteringsförordning 2015/2446 [907] Uppdaterad: 2018-08-10
31f01_10bilB_05.pdf PDF   1.4 MB
 
 
Bilaga 12-01 Gemensamma uppgiftskrav för registrering av ekonomiska aktörer och andra personer, kompletteringsförordning 2015/2446 [908] Uppdaterad:
31f01_11bil12_01.pdf PDF   1.3 MB
 
 
Bilaga 22-01 Inledande anmärkningar och förteckning över väsentlig bearbetning eller behandling som ger ursprungsstatus, kompletteringsförordning 2015/2446 [909] Uppdaterad: 2018-08-10
31f01_12bil22_01.pdf PDF   2.2 MB
 
 
Bilaga 22-02 Ansökan om ett INF 4-informationscertifikat och INF 4-informationscertifikat, kompletteringsförordning 2015/2446 [910] Uppdaterad:
31f01_13bil22_02.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 22-03 Inledande anmärkningar och förteckning över behandling eller bearbetning som ger ursprungsstatus, kompletteringsförordning 2015/2446 [911] Uppdaterad:
31f01_14bil22_03.pdf PDF   1.5 MB
 
 
Bilaga 22-04 Material som inte omfattas av regional kumulation, kompletteringsförordning 2015/2446 [912] Uppdaterad:
31f01_15bil22_04.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 22-05 Behandlingar som är uteslutna från regional kumulation (GSP) (textilprodukter), kompletteringsförordning 2015/2446 [913] Uppdaterad:
31f01_16bil22_05.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 22-11 Inledande anmärkningar och förteckning över behandling eller bearbetning som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus, kompletteringsförordning 2015/2446 [914] Uppdaterad:
31f01_17bil22_11.pdf PDF   1.7 MB
 
 
Bilaga 32-01 Borgensmannens åtagande – Individuell garanti, kompletteringsförordning 2015/2446 [916] Uppdaterad:
31f01_19bil32_01.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 32-02 Borgensmannens åtagande – Individuell garanti med användning av garantikuponger, kompletteringsförordning 2015/2446 [917] Uppdaterad:
31f01_20bil32_02.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 32-03 Borgensmannens åtagande – Samlad garanti, kompletteringsförordning 2015/2446 [918] Uppdaterad:
31f01_21bil32_03.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 32-04 Underrättelse till borgensmannen om att ett förfarande för unionstransitering inte har avslutats, kompletteringsförordning 2015/2446 [919] Uppdaterad:
31f01_22bil32_04.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 32-05 Underrättelse till borgensmannen om betalningsskyldighet för skuld inom ramen för ett förfarande för unionstransitering, kompletteringsförordning 2015/2446 [920] Uppdaterad:
31f01_23bil32_05.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 33-01 Betalningskrav till den garanterande sammanslutningen avseende skuld inom ramen för ett transiteringsförfarande med en ATA/e- eller ATA-carnet, kompletteringsförordning 2015/2446 [921] Uppdaterad:
31f01_24bil33_01.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 33-02 Underrättelse till borgensmannen om betalningsskyldighet för skuld inom ramen för ett transiteringsförfarande med CPD-carnet, kompletteringsförordning 2015/2446 [922] Uppdaterad:
31f01_25bil33_02.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 33-03 Förlaga till informationsformulär rörande ett betalningskrav till den garanterande sammanslutningen för en skuld inom ramen för ett transiteringsförfarande med en ATA/e- eller ATA-carnet, kompletteringsförordning 2015/2446 [923] Uppdaterad:
31f01_26bil33_03.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 33-04 Förlaga till avgiftsformulär för beräkning av de tullar och avgifter som uppkommer till följd av ett betalningskrav till den garanterande sammanslutningen för en skuld inom ramen för ett transiteringsförfarande med en ATA/e- eller ATA-carnet, kompletteringsförordning 2015/2446 [924] Uppdaterad:
31f01_27bil33_04.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 33-05 Förlaga för ansvarsbefrielse som visar att uppbördsförfaranden har inletts när det gäller den garanterande sammanslutningen i den medlemsstat där tullskulden har uppkommit inom ramen för ett transiteringsförfarande med en ATA/e- eller ATA-carnet, kompletteringsförordning 2015/2446 [925] Uppdaterad:
31f01_28bil33_05.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 33-06 Begäran om kompletterande uppgifter när varor är belägna i en annan medlemsstat, kompletteringsförordning 2015/2446 [926] Uppdaterad:
31f01_29bil33_06.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 33-07 Eftergift/Återbetalning, kompletteringsförordning 2015/2446 [927] Uppdaterad:
31f01_30bil33_07.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 61-01 Bananvägningsintyg – uppgiftskrav, kompletteringsförordning 2015/2446 [928] Uppdaterad:
31f01_31bil61_01.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 62-01 Informationsblad INF 3 – uppgiftskrav, kompletteringsförordning 2015/2446 [929] Uppdaterad:
31f01_32bil62_01.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 71-01 Styrkande dokument när varor deklareras muntligen för tillfällig införsel, kompletteringsförordning 2015/2446 [930] Uppdaterad:
31f01_33bil71_01.pdf PDF   2.5 MB
 
 
Bilaga 71-02 Känsliga varor och produkter, kompletteringsförordning 2015/2446 [931] Uppdaterad:
31f01_34bil71_02.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 71-03 Förteckning över tillåtna vanliga former av hantering, kompletteringsförordning 2015/2446 [932] Uppdaterad:
31f01_35bil71_03.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 71-04 Särskilda bestämmelser om likvärdiga varor, kompletteringsförordning 2015/2446 [933] Uppdaterad:
31f01_36bil71_04.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 71-05 Standardiserat utbyte av uppgifter (INF), kompletteringsförordning 2015/2446 [934] Uppdaterad:
31f01_37bil71_05.pdf PDF   1.3 MB
 
 
Bilaga 71-06 Uppgifter som ska lämnas i avräkningsnotan, kompletteringsförordning 2015/2446 [935] Uppdaterad:
31f01_38bil71_06.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 72-03 TC 11 kvitto, kompletteringsförordning 2015/2446 [936] Uppdaterad:
31f01_39bil72_03.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 90 Jämförelsetabell som avses i artikel 254, kompletteringsförordning 2015/2446 [937] Uppdaterad: 2018-08-10
31f01_40bil90.pdf PDF   930.3 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000