Tullverket

Lägg till eller ta bort fartyg eller anlöpshamnar i ett RSS-tillstånd

Här får du hjälp med hur du ska göra för att ändra uppgifterna om fartyg eller anlöpshamnar i ett tillstånd till reguljär fartygslinje.

Tillstånd som finns i Systemet för tullbeslut ska du också ändra i systemet. Här går vi igenom steg för steg hur du gör för att lägga till eller ta bort fartyg eller anlöpshamnar i ett tillstånd till reguljär fartygslinje (RSS).

Vill du göra en annan ändring?

På den här sidan får du hjälp med att lägga till eller ta bort fartyg eller anlöpshamnar i ett tillstånd till reguljär fartygslinje (RSS). Via länken nedan hittar du hjälp för att

 • göra andra ändringar i ett RSS-tillstånd, till exempel lägga till ett land där tillståndet ska vara giltigt
 • ändra i ett tillstånd till förenklad deklaration (SDE) eller betalningsanstånd (DPO).

Hitta hjälp för att göra andra ändringar i ett RSS-tillstånd eller ändra i andra tillstånd.


På den här sidan får du hjälp med vilka val du ska göra och hur du ska fylla i fälten på följande sidor:

 • Dashboard
 • Authorisations List
 • RSS Vessel and Call of Port Page

Logga in

Börja med att logga in i Systemet för tullbeslut.

Läs om hur du loggar in i systemet.

Dashboard

Den första sidan du kommer till när du har loggat in är Dashboard, en slags inkorg över dina senaste meddelanden från Tullverket. Välj Authorisations – Authorisations List i menyn för att hitta det tillstånd du vill ändra.

Bild av sidan Dashboard i CDS


Authorisations List

När du har valt Authorisations List kommer du till sidan Authorisations List. På sidan visas en lista över ditt företags tillstånd. Leta upp det tillstånd till reguljär fartygslinje som du vill ändra och ställ markören på det. Välj sedan Request amendment of vessels and/or ports of call.

Bild på sidan View Authorisation Page med fältet Request Amendment gulmarkerat.


RSS Vessels and Ports of Call Page

När du har valt att ändra fartyg eller anlöpshamnar kommer du till sidan RSS Vessels and Ports of Call Page. Det är här du ska skriva in dina ändringar.

Sidan RSS Vessels and Port of Call Page i CDS


Innan du gör någon ändring på den här sidan är det viktigt att du tänker på följande:

 • Du bara kan begära en ändring per dag. Behöver du ändra flera uppgifter i samma tillstånd kan du göra det i en och samma ändring.

 • De ändringar du begär i den här tjänsten ändras direkt när du trycker på Submit och skickar in ändringen. Du får ingen kontrollfråga.

Skulle det bli fel kan du alltid avbryta genom att trycka på Cancel längst ner på sidan och sedan börja om.

Fyll i fälten så här:

Requested Amendment Justification

Förklara vilka uppgifter i tillståndet du vill ändra och varför.

Requested Amendment Identification

Ange orsaken till ändringen. Om du behöver ändra flera uppgifter i tillståndet kan du ange den främsta orsaken.

Du kan välja mellan följande alternativ:

 1. Names of Vessels = fartygsnamn
 2. First port of call = första anlöpshamn

 3. Ports of Call = anlöpshamnar 

Requested RSS Vessels and Port of calls

Under den här rubriken ser du vilka uppgifter som finns i tillståndet idag. Här ska det för varje rutt finnas uppgift om

 • fartyg
 • första anlöpshamn
 • övriga anlöpshamnar.

För att ändra uppgifterna gör du så här:

 • Vill du lägga till en eller flera rutter börjar du med den första rutten med uppgift om fartyg, första anlöpshamn och övriga anlöpshamnar. När du är klar öppnar du upp en ny datagruppering för RSS Vessels and Ports of Call genom att trycka på plustecknet längst ner på sidan (Add new requested RSS vessels and ports of call) och anger fartyg, första anlöpshamn och övriga anlöpshamnar för nästa rutt.

 • Vill du lägga till en uppgift i en rutt trycker du på plustecknet vid rätt uppgift (Add new Vessel eller Add new Port of Call) och fyller i fältet .

 • Vill du ändra en uppgift kan du skriva över den befintliga uppgiften med den nya.

 • Vill du ta bort en uppgift raderar du fältet genom att trycka på minustecknet direkt under uppgiften. Vill du ta bort alla fartyg och hamnar trycker du på minustecknet längst ner på sidan.

Så anger du anlöpshamnar

Alla anlöpshamnar anger du med referensnummer som kallas för COL-koder. Nedan kan du se exempel på COL-koder för svenska hamnar:

 • SEGBG200 (Göteborg)
 • SESTH100 (Stockholm)
 • SEMAO300 (Malmö)

COL-koderna hittar du i tullkontorslistan där du kan söka på COL-koder för övriga hamnar inom EU.

Titta i tullkontorslistan.

Är du osäker på vilken kod du ska ange bör du i första hand vända dig till avgångs- eller destinationshamnen för att ta reda på detta.


Spara till senare

Vill du spara uppgifterna och fortsätta vid ett senare tillfälle kan du göra det genom att välja Save for later use längst ner på sidan. Då hittar du ditt utkast under Drafts List.

Skicka in din ändring

När du är klar fortsätter du med Submit. Uppe i högra hörnet får du då en notis om att din begäran om ändring har skickats in, och uppgifterna i tillståndet kommer att ändras inom några minuter.

Saknas Submit-knappen?

Om det inte finns någon Submit-knapp när du är färdig med din ändringsansökan har du inte behörighet att skicka in begäran om ändringar. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e-tjänster.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.

Kontrollera att du har skickat in en ändring

Om du vill kontrollera att du skickat in en ändring och vad som hänt med den kan du göra det i tillståndets tidslinje. Meddelandet heter Amendment Request. Tidslinjen hittar du när du tittar på tillståndet under Authorisations – Authorisations List.

När tillståndet är ändrat

När tillståndet är ändrat får du ett e-postmeddelande om att du har ett nytt meddelande att läsa i Systemet för tullbeslut. Detta gäller under förutsättning att du har registrerat en e-postadress för meddelanden i systemet. Logga in i systemet och på första sidan (Dashboard) ser du ett meddelande som heter Amendment Notification.

Du öppnar meddelandet genom att välja Select notification. Du behöver inte svara på det. I den tredje fliken på meddelandet – Notification Specific Information – ser du vilka fartyg och hamnar tillståndet omfattar.

Meddelandet går också att hitta i tillståndets tidslinje (Timeline) som du kan se när du tittar på tillståndet på sidan Authorisations List.

Tillståndets alla uppgifter (inklusive de nya) ser du om du tittar på tillståndet på sidan View Authorisation page.

Sidan uppdaterades: 2020-12-21

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000