Tullverket

Omlastning under transitering

Vid omlastning under transitering finns det saker som du särskilt behöver tänka på. En tullförsegling får inte brytas utan tillstånd från den tullmyndighet där transportmedlet befinner sig. Även vid transitering utan tullförsegling finns det saker att särskilt beakta.

Med tullförsegling menas en försegling som är upptagen i transiteringsdeklarationen. Den kan vara placerad och fäst av en tullmyndighet eller en godkänd avsändare som har tillstånd till försegling av en särskild typ (SSE).

Tullförsegling

Gäller det omlastning av varor som har förseglats så tar du kontakt digitalt med Tullverket genom att följa instruktionerna på sidan Hantering av incidenter under transitering. Detta gäller också i händelse av att exempelvis en olyckshändelse eller stöld har inträffat.

Ingen tullförsegling

Om varorna lastas om från ett transportmedel som inte är förseglat, till ett annat transportmedel, behöver inte fraktföraren anmäla varorna eller transiteringen till Tullverket digitalt som en incident.

I stället kan fraktföraren meddela efterföljande transit- eller destinationstullkontor de nya uppgifterna kring transportmedlet, d.v.s. registreringsnummer för trailer och/eller dragbil. Fraktföraren ska tydligt notera uppgifterna om det nya transportmedlet på transiteringens följedokument.

Byte av dragfordon

Om det gäller byte av dragfordon kan fraktföraren också meddela efterföljande transit- eller destinationstullkontor de nya uppgifterna i stället för att rapportera det digitalt. Fraktföraren ska tydligt notera uppgifterna om nytt dragfordon på transiteringens följedokument och tulltjänstemannen lägger in dessa uppgifter i NCTS.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)