Tullverket

Övergång till nya platser vid sjötransport

Tullverket ser över de platser där varornas ankomst ska anmälas. De gamla tullklareringsområdena och generella trafiktillstånd (beslut om undantag från rutt och tid, TVTTF) för fartygstransporter kommer att fasas ut under en övergångsperiod mellan den 3 april 2023 och den 31 mars 2024.

Från den 1 april 2024 kommer trafiktillstånden (TVTTF) för fartygstransporter att sluta gälla. Istället kommer Tullverket att anvisa hamnar som platser för ankomst. Den anvisade hamnen kräver inget tillstånd, men för att få lossa tredjelandsgods i de anvisade hamnarna behöver det finnas godkända platser för hanteringen av den tillfälliga lagringen för varorna. Det krävs tillstånd för den godkända platsen.

Plan för övergången

Från den 1 april 2024 måste de nya koderna för anvisade och godkända platser uppges i MSW och det är inte längre möjligt att ankomma med trafiktillstånd.

Om det inte finns godkänd plats för den tillfälliga lagringen av varorna i hamnen, så är det från den 1 april 2024 inte möjligt att lossa tredjelandsgods.

Det är viktigt att du säkerställer att det finns en godkänd plats för tillfällig lagring där dina varor kan hanteras efter 1 april 2024 i de hamnar du har trafiktillstånd. Detta gäller oavsett om du ansöker om trafiktillstånd på nytt eller önskar att förlänga ett befintligt tillstånd.

Om du vill förnya ditt trafiktillstånd så kommer det nya tillståndets giltighetstid att vara till och med den 31 mars 2024.

Bilden visar tidslinjen för utfasningen. Från den 1 april 2024 måste de nya koderna för anvisade och godkända platser uppges i MSW och det är inte längre möjligt att ankomma med trafiktillstånd.

Bilden visar tidslinjen för utfasningen.

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om övergången till nya platser vid sjötransport.

Vad är det som förändras?

De gamla tullklareringsområdena och trafiktillstånden (fartygstransport) ska fasas ut.

Idag kan man ange koden för ett trafiktillstånd (generellt trafiktillstånd, TVTTF) om man ankommer till en hamn som inte är ett tullklareringsområde. Det kommer inte att vara möjligt längre. Istället kommer Tullverket att anvisa hamnar som platser för ankomst. För att få lossa tredjelandsgods i de anvisade hamnarna, krävs det att där finns godkända platser för den tillfälliga lagringen.

De gamla tullklareringsområdena, godslokalkoderna och trafiktillstånden (fartygstransport) ska fasas ut.Idag kan man ange koden för ett trafiktillstånd (generellt trafiktillstånd, TVTTF) om man ankommer till en hamn som inte är ett tullklareringsområde. Det kommer inte att vara möjligt längre. Istället kommer Tullverket att anvisa hamnar som platser för ankomst. För att få lossa tredjelandsgods i de anvisade hamnarna, krävs det att där finns godkända platser för den tillfälliga lagringen.

Vad händer med dagens godslokalkoder?

Dagens treställiga godslokalkod kommer att fortsätta att gälla som platskod tills vidare. Information om vilka koder som du ska använda får du i samband med tillståndshandläggningen. Du hittar också information om vilka koder och uppgifter som ska lämnas i deklarationer i Tullverkets deklarationshandledningar.

Vad är skillnaden mellan anvisad och godkänd plats?

Den anvisade platsen (hamnen) kräver inget tillstånd och anvisas av Tullverket. De anvisade platserna kommer att finnas publicerade på tullverket.se. En förutsättning för att Tullverket ska anvisa platser är att det finns en godkänd plats för hanteringen av den tillfälliga lagringen när varorna ankommer. Den godkända platsen kräver tillstånd.


Den anvisade platsen (hamnen) kräver inget tillstånd och anvisas av Tullverket. De anvisade platserna kommer att finnas publicerade på tullverket.se. En förutsättning för att Tullverket ska anvisa platser är att det finns en godkänd plats för hanteringen av den tillfälliga lagringen när varorna ankommer. Den godkända platsen kräver tillstånd.

Finns det något undantag från krav på godkänd plats?

Ja, undantag från krav på godkänd plats är

 • ankarplatser
 • tullager för t.ex. bulksändningar.

Kan jag fortsätta att använda trafiktillstånden under övergången?

Ja, du kan använda ditt trafiktillstånd för fartygstransport (TVTTF) fram till den 1 april 2024. Trafiktillstånden fasas ut under perioden 3 april 2023–31 mars 2024. Från den 1 april 2024 måste de nya koderna för anvisade och godkända platser uppges i MSW och det är inte längre möjligt att ankomma med trafiktillstånd.

När kommer listan med anvisade platser att publiceras?

De anvisade platserna kommer att publiceras i god tid före den 1 april 2024 och sedan löpande att uppdateras. De godkända platserna kommer inte att publiceras, eftersom det utgör information om olika aktörers tillstånd. Däremot kommer enbart sådana hamnar att anvisas för ankomst där det finns en godkänd plats.

Kommer alla publicerade hamnar som Tullverket anvisat att bli anvisade platser om det finns en eller flera anläggningar för tillfällig lagring i hamnen?

Ja, det räcker med att det finns en godkänd plats i en hamn för att hamnen ska anvisas som en plats för ankomst. Även om det redan finns en godkänd plats i en anvisad hamn behöver det dock säkerställas att allt ankommande gods i hamnen kan hanteras via en godkänd plats.

Vad händer om man inte har godkänd plats?

Då får du inte lov att lossa tredjelandsgods där. Tullverket kan medge undantag i särskilda fall, exempelvis i situationer med force majeure.

Vilka tillstånd kan behövas och hur ansöker man?

Det kan behövas olika tillstånd beroende på vilket typ av flöde du har.

 • Tillstånd till anläggning för tillfällig lagring, TST
 • Tillstånd att driva en lagringsanläggning för tullager, CWP, CW1, CW2
 • Tillstånd till samlad garanti, CGU
 • Tillstånd till annan godkänd plats, TVAGP
 • Registrering för kommunikation via EDI, TVEDI

Du hittar information om tillstånd och registreringar och om hur du ansöker här.

När behöver jag ansöka om de nya tillstånden?

Ansök gärna före den 30 november 2023 för att säkerställa att det inte blir stopp i flödet.

Vi har redan tillstånd till anläggning för tillfällig lagring. Kommer något att förändras för oss?

Det som kommer att förändras är att hamnen där er anläggning för tillfällig lagring finns kommer att bli en anvisad plats. Detta får betydelse när kraven på anmälan av varors ankomst införs, då UN/LOCODE kommer att införas som krav vid detta steg när trafiktillstånden upphör att gälla den 1 april 2024.

Om bulklossning till tullager är undantaget, betyder det att man inte alls behöver något tillstånd?

Tullager där bulkvaror lagras kräver tillstånd, men eftersom den tillfälliga lagringen i de fallen kan ske på den anvisade ankomstplatsen (d.v.s. hamnen), så behöver man inte ansöka om fler tillstånd. Tullverket prövar dock alltid omständigheterna i varje aktuellt fall.

Varför försvinner trafiktillstånden?

Det är för att leva upp till tullagstiftningen som förändringen görs. Se följande artiklar i tullkodexen:

 • artikel 135, Transport till avsedd plats
 • artikel 139, Anmälan till tullen av varors ankomst
 • artikel 144, Varor i tillfällig lagring
 • artikel 147, Villkoren och skyldigheterna som hör samman med tillfällig lagring.

Vad säger tullagstiftningen om när anmälan av varors ankomst ska göras vid sjöstransport?

Varor som förs in till EU:s tullområde ska omedelbart vid ankomsten anmälas till tullmyndigheten. Det står i artikel 139 i tullkodexen. Vi utgår idag från den information som finns i MSW och enligt dagens reglering i tullordningen utgör FAL2-formuläret (lastdeklarationen) anmälan av varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring. Informationen finns då tillgänglig vid ankomsten.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)