Tullverket

Momsbefriad import i det nya importsystemet

En import är momsbefriad när du importerar en vara, förtullar den i Sverige och sedan skickar den vidare till en mottagare i ett annat EU-land. Då behöver inte du redovisa någon moms. Det gör istället mottagaren i det andra EU-landet.

Observera att den här sidan handlar om hur du deklarerar en momsbefriad import om du lämnar deklarationen enligt den nya lagstiftningen.

Om du ännu inte har gått över till att deklarera i det nya importsystemet hittar du motsvarande information på sidan Momsbefriad import i det gamla importsystemet.

Momsbefriad import omfattar både omsättning och överföring. Omsättning innebär att en vara byter ägare genom försäljning. Överföring innebär att en vara flyttas från ett EU-land till ett annat utan att byta ägare. 

Momsbefriad import har förfarandekoder som börjar med 42 eller 63.

För att du ska kunna göra en momsbefriad import behöver följande krav vara uppfyllda:

 1. Du som deklarant ska vara momsregistrerad i Sverige. Om det är ett indirekt ombud som står som deklarant i tulldeklarationen ska du som uppdragsgivare vara momsregistrerad i Sverige. 
 2. Du som deklarant ska kunna styrka att varan ska levereras vidare till ett annat EU-land. För att styrka leveransen kan du exempelvis använda ett köpeavtal med en kund som har leveransadress i ett annat EU-land, ett avtal med ett transportföretag där det framgår att varan ska transporteras till ett annat EU-land eller en frakthandling som chauffören visar upp.

Om ditt företag, i egenskap av deklarant eller uppdragsgivare, saknar momsregistreringsnummer i Sverige finns det två alternativ:

 1. betala momsen för en vara som anmäls för övergång till fri omsättning
 2. transitera varan till det mottagande EU-landet.

Privatpersoner

I vissa fall kan även privatpersoner deklarera för momsbefriad import enligt förfarande 42 eller 63. Detta gäller endast för varor i HS‑kapitel 86–89. Se exempel 7 nedan.

IOSS

Om importen sker enligt den särskilda ordningen för import ska uppgift om IOSS‑registreringsnumret anges tillsammans med koden FR5.

Läs mer om IOSS.

Exempel på momsbefriad import

I exemplen nedan ser du hur du ska deklarera momsbefriad import i det nya importsystemet.

Exempel 1: Ett svenskt företag köper från Norge och säljer till Frankrike

Här rör det sig om omsättning och en svensk säljare som är importör och deklarant.

Ett svenskt företag har köpt en vara från ett norskt företag. Före förtullningen har det svenska företaget sålt varan vidare till ett företag som är momsregistrerat i Frankrike. Efter förtullningen i Sverige ska varorna transporteras vidare till Frankrike.

 • Dataelement 13 09 000 000 – Köpare
  Fyll i namn och adress på det franska företaget. Har det franska företaget ett Eori-nummer behöver du bara fylla i det.

 • Dataelement 13 04 000 000 – Importör
  Fyll i Eori-nummer på det svenska företaget.

 • Dataelement 13 05 000 000 – Deklarant
  Fyll i Eori-nummer på det svenska företaget.

 • Dataelement 13 16 000 000 – Ytterligare skatterelaterade uppgifter
  Ange det svenska företagets momsregistrering med kod FR1 och det franska företagets momsregistrering i Frankrike med kod FR2 (för omsättning).

Exempel 2: Ett svenskt företag säljer oförtullade varor till Finland

Här rör det sig om omsättning och en svensk säljare som är importör och deklarant.

Ett svenskt företag har oförtullade varor liggande på tullager. Företaget säljer varorna till ett företag som är momsregistrerat i Finland. Det svenska företaget förtullar varorna och skickar dem vidare till företaget i Finland.

 • Dataelement 13 09 000 000 – Köpare
  Fyll i namn och adress på det finska företaget. Har det finska företaget ett Eori-nummer behöver du bara fylla i det.

 • Dataelement 13 04 000 000 – Importör
  Fyll i Eori-numret på det svenska företaget.

 • Dataelement 13 05 000 000 – Deklarant
  Fyll i Eori-numret på det svenska företaget.

 • Dataelement 13 16 000 000 – Ytterligare skatterelaterade uppgifter
  Ange det svenska företagets momsregistrering med kod FR1 och det finska företagets momsregistrering i Finland med kod FR2 (för omsättning).

Exempel 3: Ett svenskt företag är momsregistrerat i Finland

Här rör det sig om omsättning och en svensk köpare som är importör och deklarant.

Ett svenskt företag har köpt varor från ett kinesiskt företag. Det svenska företaget har ett lager i Finland och är registrerat som utländskt företag i Finland. Direkt efter förtullningen i Sverige transporteras varorna till lagret i Finland.

 • Dataelement 13 04 000 000 – Importör
  Fyll i Eori-numret på det svenska företaget.

 • Dataelement 13 05 000 000 – Deklarant
  Fyll i Eori-numret på det svenska företaget.

 • Dataelement 13 16 000 000 – Ytterligare skatterelaterade uppgifter
  Ange det svenska företagets momsregistrering i Sverige med kod FR1 och det svenska företagets momsregistrering i Finland med kod FR2 (för överföring).

Exempel 4: Ett norskt företag är momsregistrerat i Sverige

Här rör det sig om omsättning och en norsk säljare som är deklarant.

Ett norskt företag som är momsregistrerat i Sverige har före förtullningen i Sverige sålt varor till ett företag som är momsregistrerat i Frankrike. Efter förtullningen ska varorna transporteras till Frankrike.

 • Dataelement 13 09 000 000 – Köpare:
  Fyll i namn och adress på det franska företaget. Har det franska företaget ett Eori-nummer behöver du bara fylla i det.

 • Dataelement 13 04 000 000 – Importör:
  Fyll i Eori-numret på det norska företaget.

 • Dataelement 13 05 000 000 – Deklarant
  Fyll i Eori-numret på det norska företaget.

 • Dataelement 13 16 000 000 – Ytterligare skatterelaterade uppgifter
  Ange det norska företagets svenska momsregistrering med kod FR1 och det franska företagets momsregistrering i Frankrike med kod FR2 (för omsättning).

Exempel 5: Ett franskt företag är momsregistrerat i Sverige

Här rör det sig om överföring och en fransk köpare som är deklarant.

Ett franskt företag har köpt varor från ett norskt företag. Det franska företaget är registrerat för moms i Frankrike och i Sverige. Efter förtullningen i Sverige ska varorna transporteras till Frankrike. De ska användas i den egna verksamheten i Frankrike, med andra ord har inte det franska företaget sålt varorna vidare före förtullningen.

 • Dataelement 13 04 000 000 – Importör
  Fyll i Eori-numret på det franska företaget.

 • Dataelement 13 05 000 000 – Deklarant
  Fyll i Eori-numret på det franska företaget.

 • Dataelement 13 16 000 000 – Ytterligare skatterelaterade uppgifter
  Ange det franska företagets momsregistrering i Sverige med kod FR1 och det franska företagets momsregistrering i Frankrike med kod FR2 (för överföring).

Exempel 6: Ett franskt företag är momsregistrerat i Sverige och säljer till Ungern

Här rör det sig om omsättning och en fransk köpare som är deklarant.

Ett franskt företag har köpt varor från ett norskt företag. Det franska företaget är registrerat för moms i Sverige. Efter förtullningen i Sverige ska varorna transporteras till Ungern eftersom de har sålts vidare till ett ungerskt företag.

 • Dataelement 13 09 000 000 – Köpare
  Fyll i namn och adress på det ungerska företaget. Har det ungerska företaget ett Eori-nummer behöver du bara fylla i det.

 • Dataelement 13 04 000 000 – Importör: Fyll i det franska företagets Eori-nummer.

 • Dataelement 13 05 000 000 – Deklarant: Fyll i det franska företagets Eori-nummer.

 • Dataelement 13 16 000 000 – Ytterligare skatterelaterade uppgifter: Ange det franska företagets svenska momsregistrering med kod FR1 och det ungerska företagets momsregistrering i Ungern med kod FR2 (för omsättning).

Exempel 7: En privatperson importerar ett fordon enligt kapitel 86–89 i tulltaxan från Norge. Fordonet är sålt vidare till en annan privatperson i Danmark.

En privatperson importerar ett fordon enligt kapitel 86–89 i tulltaxan från Norge. Fordonet är sålt vidare till en annan privatperson i Danmark.

 • Dataelement 13 09 000 000 – Köpare
  Fyll i namn och adress på den danska mottagaren.

 • Dataelement 13 04 000 000 – Importör
  Fyll i namn, adress och personnummer på den svenska importören.

 • Dataelement 13 05 000 000 – Deklarant
  Fyll i namn, adress och personnummer på den svenska deklaranten.

 • Dataelement 12 03 002 000 – Styrkande handlingar – Typ
  • Fyll i dokumentkod 3MEJ följt av den svenska deklarantens personnummer i dataelement 12 03 001 000 – Referensnummer.
  • Fyll i dokumentkod 3MEU följt av den danska köparens personnummer i dataelement 12 03 001 000 – Referensnummer.

Exempel 8: Ett svenskt företag köper från Norge och säljer till Frankrike. Innan varorna levereras till Frankrike ska de bearbetas i Sverige.

Ett svenskt företag har köpt en vara från ett norskt företag. Före förtullningen har det svenska företaget sålt varan vidare till ett företag som är momsregistrerat i Frankrike. Efter förtullningen i Sverige ska varorna bearbetas innan de transporteras vidare till Frankrike.

Även i dessa fall måste du kunna styrka att varan ska levereras till ett annat EU-land efter de har bearbetats. Det måste också finnas identitet mellan den importerade varan och den som blir resultatet av bearbetningen, som sedan transporteras vidare till det andra EU-landet.

Se även avsnitt 5.1.6 i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB..

 • Dataelement 13 09 000 000 – Köpare:
  Fyll i namn och adress på det franska företaget. Har det franska företaget ett Eori-nummer behöver du bara fylla i det.

 • Dataelement 13 04 000 000 – Importör:
  Fyll i Eori-nummer på det svenska företaget.

 • Dataelement 13 05 000 000 – Deklarant:
  Fyll i Eori-nummer på det svenska företaget.

 • Dataelement 12 03 00 000 – Styrkande handlingar:
  Ange koden 3MB1 i dataelement 12 03 002 000 – Typ, samt vilket arbete/bearbetning som ska utföras, när det beräknas vara klart, var det ska utföras och av vilket företag i dataelement 12 03 001 000 – Referensnummer.

 • Dataelement 13 16 000 000 – Ytterligare skatterelaterade uppgifter
  Ange det svenska företagets momsregistrering med kod FR1 och det franska företagets momsregistrering i Frankrike med kod FR2.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)