Tullverket

Tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring vid export (ALE)

Du kan ansöka om att få upprätta en tulldeklaration genom att registrera deklarationen i bokföringen.

På vissa villkor får du skicka varor direkt från företaget eller andra platser som Tullverket har anvisat eller godkänt. Du deklarerar varorna genom att registrera tulldeklarationen i bokföringen. Därefter ska du anmäla varorna till Tullverket för att få dem frigjorda. Sedan lämnar du en tulldeklaration i efterhand till Tullverket i form av kompletterande deklaration.

Den här deklarationen kan du bara använda vid direkt export, det vill säga när varorna lämnar EU direkt från ett svenskt utförseltullkonto, och det inte ska finnas ett krav på att lämna säkerhets- och skyddsuppgifter i deklarationen. I praktiken kan deklarationen därför bara användas vid export eller återexport till Norge samt i vissa särskilda fall till andra länder inom säkerhets- och skyddszonen.

Läs mer om direkt och indirekt export.

Registrering i deklarantens bokföring kan också användas för andra tullförfaranden, exempelvis import.

Läs om deklaration genom registrering i deklarantens bokföring vid import.

Du behöver tillstånd

För att få upprätta en deklaration genom registrering i deklarantens bokföring behöver du ett tillstånd från Tullverket.

Läs mer och ansök om tillstånd till registrering i deklarantens bokföring.

Registrering i bokföringen

Vid export gör du registreringen i deklarantens affärssystem. Registreringen ska innehålla alla uppgifter motsvarande en standardtulldeklaration eller en förenklad deklaration och måste göras innan Tullverket kan frigöra varorna så de kan lämna lastplatsen.

I samband med registreringen ska det gå att identifiera en händelse eller statusförändring. Från registreringen ska det finnas en spårbarhet till styrkande handlingar via ett unikt referensnummer.

Registreringen ska inte gå att ändra och ska i sina beståndsdelar lagras i ursprungligt skick i 5 år plus innevarande år. Registreringen i bokföringen ska på begäran kunna presenteras och skickas till Tullverket. Spårbarhet enligt stycket ovan ska även finnas under tiden för arkivering.

Anmälan till Tullverket

Sändningar ska normalt anmälas till Tullverket innan de får frigöras. Anmälan gör du genom att skicka in ett elektroniskt meddelande (ALE). När du har fått ett exportmedgivande från Tullverket i ett svarsmeddelande (ZEL) är varorna frigjorda för export och får lämna lastplatsen. Under vissa förutsättningar kan undantag från att lämna anmälan i meddelande ALE tillåtas.

Utförsel av varorna

Varorna ska sedan anmälas till utförsel vid det svenska utförseltullkontor där varorna lämnar EU:s tullområde. Det gör ni genom att ange deklarationens MRN-nummer till utförseltullkontoret (exportföljedokument ska inte användas). MRN-numret kan anges exempelvis på ett kommersiellt eller ett administrativt dokument.

I de fall där Tullverket har beviljat ett undantag från att anmäla varor i ett ALE-meddelande innan de frigörs finns inget MRN-nummer. Varorna anmäls då till utförseltullkontoret genom att ett kommersiellt eller administrativt dokument visas upp.

Följande uppgifter om tillståndet ska tydligt framgå av dokumentet:

  • varuslag
  • godsmärkning, kollis antal och slag
  • bestämmelseland
  • tillståndstyp ”EUEIR” och beslutande tullmyndighet ”SE009251”
  • unikt referensnummer med spårbarhet till registreringen i deklarantens bokföring.

Klareringsbevis export

Du kan själv generera ett bevis om klarering genom att ange lastplatskoden för till exempel en hamn eller flygplats i ALE-meddelandet. När du skickar ett ALE-meddelande och anger en lastplatskod genereras automatiskt ett meddelande om klareringsbevis export (ZKL). Det innebär att informationen om de anmälda varorna skickas elektroniskt till en mottagare, till exempel en utskeppningshamn.

Läs mer om elektroniska klareringsbevis för export.

Kompletterande tulldeklaration

Inom 11 dagar efter registreringen i deklarantens bokföring ska du lämna en kompletterande deklaration. Den lämnar du med meddelandetypen UFF.

Den kompletterande deklarationen får vara allmän, periodisk eller sammanfattande.
Periodiska och sammanfattande deklarationer lämnas per exportör, bestämmelseland och transportsätt.

Om du använder en periodisk deklaration ska alla registreringar i deklarantens bokföring under en kalendermånad följas av en kompletterande deklaration som omfattar samtliga sändningar. Senast den 13:e dagen i påföljande månad ska den periodiska deklarationen lämnas. Taxebestämmande dag/utlämningsdag ska vara i den månad som deklarationen avser. Om deklarationen exempelvis skickas in den 13 februari och exporten avser januari så bör du ange 31 januari som taxebestämmande dag.

Handledningar för elektroniska meddelanden och tulldeklarationer

Tullverket har tagit fram deklarationshandledningar för att hjälpa dig att fylla i tulldeklarationer i olika meddelandetyper. Här hittar du en handledning för hur du fyller i en anmälan vid registrering i deklarantens bokföring i ALE-meddelandet och hur du fyller i en kompletterande tulldeklaration i UFF-meddelandet.

Ta hjälp av deklarationshandledningen för att fylla ett ALE-meddelande för anmälan om registrering i bokföringen.

Ta hjälp av deklarationshandledningen för att fylla i en kompletterande tulldeklaration UFF.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)