Tullverket

Framtida tullhantering

Processen för deklaration för tillfällig lagring vid ankomst för flygförsändelser

När varor förs in från länder utanför EU ska deras ankomst anmälas till Tullverket. När de anmäls ska de omfattas av en deklaration för tillfällig lagring.

Bilden nedan visar de olika processtegen när en deklaration för tillfällig lagring för flygförsändelser lämnas vid varornas ankomst. Under bilden kan du läsa beskrivningar av vad som sker i varje steg.

Schematisk bild över processen för deklaration för tillfällig lagring vid ankomst för flygförsändelserFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

1. Skickar deklaration för tillfällig lagring vid ankomst

En deklaration för tillfällig lagring lämnas vid ankomsten.

2. Tar emot deklaration för tillfällig lagring vid ankomst

Tullverket tar emot deklarationen och validerar innehållet. Deklarationen får ett MRN-nummer.

3. Meddelar att deklarationen är ankomstanmäld

Tullverket meddelar deklaranten att deklarationen har fått statusen ”Ingiven – varornas ankomst anmäld”.

4. Tar emot meddelandet om att deklarationen är ankomstanmäld

Deklaranten tar emot meddelandet om att deklarationen är ”Ingiven – varornas ankomst anmäld”.

5. Meddelar vilka varor som är anmälda

Tullverket meddelar tillståndshavaren vilka varor som är anmälda och att den tillfälliga lagringen startas.

Nu startar tidräkningen på 90 dagars lagringstid.

6. Lagringen startar

Tillståndshavaren tar emot meddelandet från Tullverket om vilka varor som är anmälda.

7. Handlägger deklaration för tillfällig lagring

Tullverket kontrollerar och validerar innehållet i deklarationen för tillfällig lagring.

8. Meddelar att deklarationen är godkänd

Tullverket meddelar tillståndshavaren att deklarationen är godkänd. Deklarationen får nu statusen ”Ingiven – godkänd”.

9a. Deklaration för tillfällig lagring godkänd (deklaranten)

Deklaranten tar emot information om att deklarationen för tillfällig lagring är godkänd och att deklarationen har fått statusen ”Ingiven – godkänd”.

9b. Deklaration för tillfällig lagring godkänd (tillståndshavaren)

Tillståndshavaren tar emot information om att deklarationen för tillfällig lagring är godkänd och att deklarationen har fått statusen ”Ingiven – godkänd”. Först nu kan varorna anmälas till olika tullförfaranden för att avsluta den tillfälliga lagringen.

Om avvikelser upptäcks, antingen när varorna räknas upp eller under själva lagringen, ska tillståndshavaren skicka in en avvikelserapport för att meddela tullverket att det finns avvikelser. Det är nu också möjligt att befordra varor inom samma tillstånd.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)